با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

آخرين اخبار استخدامي
استخدام بانک آریا (سراسری)
استخدام در موسسه مالی و اعتباری کوثر
استخدام موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین
استخدام بانک قرض الحسنه رسالت(بازنشستگان)
استخدام بانک رسالت (در شرف تاسیس)
استخدام در یک بانک در شرف تاسیس(کیش)
استخدام تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع) (بدون مهلت)
استخدام تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع) (بدون مهلت)
استخدام وزارت مسکن و شهرسازی (سراسری)
استخدام بانک سامان(سراسری)
تبليغات