با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک تجارت - شعبه آپادانا
کد شعبه : 31
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : خ سهروردي شمالي نرسيده به خ هويزه
پيش شماره : 021
تلفن : 88767964 و 88503828
نمابر : 88769492


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : ندارد
POS : دارد
باجه عصر : دارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات