با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک رفاه - شعبه آرژانتين‌
کد شعبه : 187
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : ميدان آرژانتين‌
پيش شماره : 021
تلفن :
نمابر : 88794925


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : ندارد
POS : دارد
باجه عصر : دارد
خدمات و واحد ارزي : دارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات