با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک رفاه - شعبه آيت الله کاشاني کرمانشاه‌
کد شعبه : 462
استان : کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
آدرس : کرمانشاه - خ آيت الله کاشاني روبروي مجتمع تجاري ارگ
پيش شماره : 0831
تلفن : 7290179
نمابر : 7294400


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : ندارد
POS : دارد
باجه عصر : ندارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات