با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک رفاه - شعبه ابوسعيد
کد شعبه : 1108
استان : تهران
شهر : تهران
آدرس : خ 15 خرداد - چهارراه ابوسعيد
پيش شماره : 021
تلفن : 55628625
نمابر : 55628528


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : ندارد
POS : دارد
باجه عصر : دارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات