با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک سرمايه - شعبه خيام شمالي قزوين
کد شعبه : 2901
استان : قزوين
شهر : قزوين
آدرس : خيام شمالي -نبش کوچه شادمان -کوچه 41-کدپستي76579-34138
پيش شماره : 0
تلفن : 0281-3369251-2 و 0281-3353488
نمابر : 3337900


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : دارد
POS : ندارد
باجه عصر : ندارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات