با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک سرمايه - شعبه بيرجند
کد شعبه : 2251
استان : خراسان جنوبي
شهر : بيرجند
آدرس : خ 15 خرداد - تقاطع توحيد ساختمان اداره کل بيمه خدمات درماني خراسان جنوبي
پيش شماره : 0
تلفن : 0561-4423669 و 0561-4423670
نمابر : 4423602


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : دارد
POS : ندارد
باجه عصر : ندارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات