با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

بانک تجارت - شعبه
کد شعبه : 26925
استان : بوشهر
شهر : بوشهر
آدرس : عسلويه - فاز يک پتروشيمي -سايت پتروشيمي مبين
پيش شماره : 0772
تلفن :


امکانات:
دستگاه خودپرداز (ATM) : ندارد
POS : ندارد
باجه عصر : ندارد
خدمات و واحد ارزي : ندارد
صندوق امانات : ندارد
CVV2 : ندارد
شارژ سيمکارت هاي اعتباري : ندارد
تبليغات