با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Pasargad
تأمین به موقع هزینه‌های مالی جراحی و بیمارستانی، آزمایشگاهی، ویزیت پزشکان، وسایل پزشکی و سایر امکانات درمانی، امید به بازگشت سلامت از دست رفته را افزایش می‌دهد و نگرانی تأمین هزینه‌های درمانی ناشی از حوادث را منتفی می‌نماید. استفاده از پوشش مناسب بیمه‌ای به‌منظور تأمین هزینه‌ها جهت اقدام به‌موقع برای پیشگیری و درمان، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.
با هدف فراهم آوردن دسترسی همیشگی به حساب بانکی و آسودگی خیال، کارت سلامت در قالب کارتی هوشمند، به بازار تقاضا عرضه شد. علاوه بر امکان انجام عملیات مالی از طریق نوار مغناطیسی، اطلاعات پزشکی دارندگان کارت سلامت، در تراشه هوشمند این کارت ثبت و نگهداری می‌شود و به‌عنوان شناسنامه پزشکی فرد تلقی می‌گردد. از طریق تراشه هوشمند کارت، ثبت و بازیابی اطلاعات مربوط به مشخصات فردی دارنده کارت، مشخصات بیمه‌گر، سوابق بیماری‌ها و واکسیناسیون، بیماریهای خاص و داروهای مصرف شده، آزمایشات و حتی تصویر رادیولوژی امکان‌پذیر است.

مزایای استفاده از کارت سلامت
  • آسودگی خاطر ناشی از دسترسی همیشگی به وجه نقد
  • دسترسی به‌هنگام به مشخصات و اطلاعات پزشکی دارنده کارت
  • عدم نیاز به حمل فیزیکی پول
  • افزایش سرعت انجام مبادلات مالی و بانکی
  • افزایش ضریب ایمنی و کاهش ریسک سرقت یا فقدان پول
  • کاهش چشمگیر استفاده از اسکناس و حفظ بهداشت عمومی
  • قابل استفاده در کلیه پایانه‌های فروش عضو شبکه شتاب
  • امکان برداشت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز


تبليغات