با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Post Bank
کارتی است مغناطیسی که برای دریافت یا پرداخت پول به‌صورت الکترونیکی و بدون انتقال فیزیکی وجه نقد مورد استفاده قرار می‌گیرد. پست‌بانك كارت با اتصال به شبکه شتاب نظام بانکی کشور قابليت ارایه خدمات مربوط به حساب‌هاي اندوخته و سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز را دارا است كه مشتري مي‌تواند به هنگام افتتاح حساب از مزاياي یک یا هر دو حساب فوق به‌صورت همزمان بهره‌مند شود.
تبليغات