با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Refah
رفاه کارت، کارت پرداخت بانک رفاه از نوع مغناطیسی و دارای دو حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت / قرض الحسنه پس انداز می باشد. با استفاده از حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، مشتری از دریافت سود سپرده کوتاه مدت بصورت روز شمار بهره مند می گردد. همچنین در خصوص حساب قرض الحسنه پس انداز می تواند در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک ، نیزشرکت نماید علاوه بر آن دارندگان حساب رفاه کارت اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت / پس انداز می‌توانند از خدمات رفاه کارت به شرح ذیل استفاده نمایند:
- دریافت وجه از طریق پایانه های خود پرداز (ATM) بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب تا سقف 2 میلیون ریال در هر شبانه روز و بصورت نامحدود از طریق پایانه های کارت خوان شعب بانک رفاه
- واریز آنی (ONLINE) به حساب رفاه کارت از طریق پایان کارت خوان کلیه شعب بانک رفاه تا سقف 50 میلیون ریال و واریز مبالغ بیشتر از 50 میلیون ریال از طریق انجام حواله در اسرع وقت
- انتقال وجه بین حسابهای رفاه کارت در شبکه داخلی بانک و همچنین انتقال وجه تا مبلغ 30 میلیون ریال از طریق پایانه های خود پرداز و 50 میلیون ریال از طریق پایانه شعب بین حساب دارندگان رفاه کارت با دارندگان کارت پرداخت سایر بانکهای عضو شتاب
- پرداخت انواع قبوض شرکتهای خدماتی اعم از آب ، برق و ... از طریق رفاه کارت در کلیه پایانه های خود پرداز بانکهای عضو شتاب
- خرید از کلیه پایانه های فروش (POS) بانک رفاه و سایر بانکهای عضو شتاب
- مشاهده مانده حساب رفاه کارت در پایانه های خودپرداز و پایانه های فروش بانک رفاه و بانکهای عضو شتاب و همچنین اخذ صورتحساب(10 گردش آخر حسابها) از پایانه های خودپرداز بانک رفاه
 ازخدمات آتی رفاه کارت ، خدمت کارت خرید اعتباری و حساب کیف پول الکترونیکی می باشد. که با استفاده از کارت خرید اعتباری، مشتریان ضمن دریافت اعتبار تا سقف تسهیلات قرض الحسنه در هر دوره یک ماهه می توانند در صورت تسویه بدهی نسبت به استفاده مجدد از اعتبار تخصیصی اقدام نمایند.
 همچنین مشتری با استفاده از خدمات کیف پول الکترونیکی قادر خواهد بود تا در مواقعی که به هر دلیل امکان ایجاد ارتباط بین پایانه های بانک با مرکز میسر نباشد ، بتواند خدماتی چون برداشت وجه و مشاهده موجودی کیف پول الکترونیک را دریافت نماید.

تبليغات