با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Refah

عبارت است از کارت مغناطیسی که برای خرید از تمامی مراکز فروشگاهی که مجهز به دستگاههای ترمینال فروشگاهی (pos) باشند،همچنین برداشت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز بانکها و pin pad بانک رفاه مورد استفاده قرار میگیرد . اعتبار این کارتها 2 سال است و قابل شارژ و صدور المثنی نمی باشد . نمایندگان سازمانها و شرکتها همچنین افراد حقیقی برای دریافت این کارت می توانند ضمن مراجعه به هر یک از شعب بانک رفاه در سراسر کشور ، ضمن تکمیل فرمهای مربوطه نسبت به دریافت آن به تعداد مورد نیاز خود اقدام نمایند .


تبليغات