با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Refah
بن کارت عبارت است از کارت مغناطیسی که جایگزین بن کاغذی شده و صرفاً برای خرید کالا از فروشگاه ها و یا مراکز فروشگاه های مورد استفاده قرار می گیرد. کارت مذکور پس از انعقاد قرارداد با هر یک از شرکتها و سازمانها به تعداد مورد نیاز سازمان مربوطه صادر و به تفکیک مبلغ مورد درخواست شرکت در بن کارتها واریز می گردد.
دارندگان بن کارت (کارکنان سازمان ها) می توانند با مراجعه به فروشگاه های مجهز به POS فروشگاهی، تا سقف موجودی نسبت به خرید اقلام مورد نیاز اقدام نمایند. بن کارت، بنا به درخواست سازمان مربوطه به دفعات، قابل شارژ می باشد.

تبليغات