با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي کارت

Bank Sanat o Madan
حامي كارت (كارت پرداخت)

  دارندگان حامي كارت مي توانند در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به دستگاههاي خودپرداز (ATM) اين بانك و ساير بانكهاي عضو شبكه شتاب ، وجه خود را دريافت و يا با مراجعه به دستگاههاي پايانه فروش (POS) نصب شده در مراكز ارايه كالا يا خدمات ، نسبت به پرداخت مبلغ خريد خويش اقدام نمايند. همچنين در ساعت فعاليت روزانه شعب ، با استفاده از حامي كارت و از طريق دستگاههاي PINPAD نصب شده در شعب ، امكان واريز و برداشت از حساب ، بدون استفاده از دسته چك يا دفترچه پس فراهم مي گردد.

دريافت حامي كارت: متقاضيان مي توانند با مراجعه به هر يك از شعب اين بانك و ارائه مدارك موردنياز جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاري ، قرض الحسنه پس انداز و يا سپرده كوتاه مدت ، فرم درخواست صدور كارت را تكميل و پس از يك هفته كارت و پاكت رمز خود را دريافت نمايند.

پايانه هاي كارتخوان
1- دستگاه خودپرداز (ATM)

درحال حاضر با استفاده از حامي كارت ، امكان استفاده از خدمات ذيل در دستگاه خودپردازو در هر ساعت از شبانه روز ، بدون مراجعه به شعبه امكانپذير مي باشد:
1- برداشت از حساب تا سقف 2.000.000 ريال
2- دريافت صورتحساب شامل 5 تراكنش آخر و آخرين موجودي حساب بر روي كاغذ رسيد
3- انتقال وجه از حساب متصل به يك كارت به حساب كارت ديگر
4- انتقال وجه بين حسابهاي مرتبط به يك كارت (در صورت اتصال همزمان چند حساب به يك كارت)
5- تغيير رمز
6- امكان پرداخت وجه به دارندگان كارت بانكهاي عضو شتاب و بانكهاي ساير كشورهاي متصل به اين شبكه
7- امكان اعلام مانده حساب پيش فرض به دارندگان كارت بانكهاي عضو شتاب و بانكهاي ساير كشورهاي متصل به اين شبكه
آدرس دستگاههاي خودپرداز
 

2- دستگاه پايانه فروش (POS)

دارندگان حامي كارت در صورت مراجعه به فروشگاههاي داراي دستگاه pos اين بانك و يا ساير بانكهاي عضو شتاب كه پذيرنده حامي كارت مي باشند ، علاوه بر رويت مانده حساب خويش از طريق دستگاه pos ، مي توانند تا سقف موجودي حساب ، مبلغ كالا يا خدمات را پرداخت نمايند.

3- دستگاه رمزنگار (PINPAD)

در ساعات فعاليت روزانه شعب، دارندگان حامي كارت ميتوانند از طريق دستگاههاي PINPAD نصب شده در شعب عمليات واريز و برداشت از حساب (تا سقف 50 ميليون ريال) را بدون استفاده از دسته چك يا دفترچه پس انداز انجام دهند.

 

شتاب (شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي)

با اتصال بانكها به شبكه شتاب ، دارندگان كارت بانكهاي عضو مي توانند از خدمات پايانه هاي كارتخوان ساير بانكها استفاده و همچنين دارندگان كارت ساير بانكهاي عضو اين شبكه نيزمي توانند از خدمات پايانه هاي كارتخوان اين بانك استفاده نمايند.
بانك صنعت و معدن از تيرماه 1383 به شبكه شتاب پيوست. دارندگان كارت پرداخت مي توانند در تمامي ساعات شبانه روز ، علاوه بر دستگاههاي خودپرداز (ATM) و پايانه فروش (POS) اين بانك ، از امكانات دستگاههاي خودپرداز و فروش كليه بانكهاي دولتي و خصوصي متصل به اين شبكه استفاده نمايند.

اعضاي فعلي شبكه شتاب عبارتند از :
بانكهاي : صنعت و معدن ، ملي ، صادرات ، كشاورزي ، توسعه صادرات ، ملت ، تجارت ، سپه، رفاه ، مسكن ، پست بانك ، پارسيان ، سامان ، كارافرين ، اقتصاد نوين

اتصال سوييچ كارت به شبكه بحرين

از تاريخ 19/7/84 ، اتصال بين سوييچ كارت اين بانك ، از طريق مركز شتاب با سوييچ ملي كشور بحرين برقرار شده است. به اين ترتيب دارندگان كارت پرداخت اين بانك "حامي كارت" ، مي توانند از خودپردازهاي كشور بحرين ، دينار دريافت نمايند.

لازم به ذكراست كه طبق اعلام بانك مركزي ج.ا.ا ، كارمزد برداشت ازدستگاههاي خودپرداز مبلغ "500 فلس بحرين" و اطلاع از مانده حساب "250 فلس بحرين" مي باشد كه به صورت ريالي محاسبه و به همراه "1013 ريال" كارمزد شتاب ، از حساب دارندگان كارت كسر خواهد شد.

براساس تاييد اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، سقف برداشت روزانه معادل سيصد دلار آمريكا و در سال شمسي معادل سه هزار دلار آمريكا براي هر كارت مي باشد. مركز شتاب معادل دلاري و ريالي مبلغ مورد تقاضا را با استفاده از نرخ‌هاي تبديل روز محاسبه و طي تراكنش ارسالي جهت كنترل و برداشت ريال از حساب مشتري به بانك اعلام مي‌نمايد .

همچنين دارندگان كارت بانكهاي بحريني نيزكه به ايران سفر مي نمايند، مي توانند از خودپردازهاي اين بانك ريال دريافت نمايند كه در اين صورت تسويه مانند روال معمول و هر روز توسط اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي صورت پذيرفته و ريال پرداخت شده به مشتري بحريني ، روز بعد به حساب بانك واريز مي‌گردد.

طبق اعلام بانك مركزي درآينده اي نزديك، سوييچ شتاب به سوييچ "شبكه بانكي خليج فارس" متصل و امكان استفاده از كارتهاي پرداخت در كليه كشورهاي خليج فارس نيز فراهم خواهد شد.

تلفنبانك

دارندگان حامي كارت مي توانند ضمن تماس با شماره تلفنهاي 5-22260272 ، و ثبت شماره 16 رقمي روي كارت و رمز آن ، از خدمات ذيل استفاده نمايند:
1- اطلاع از موجودي حساب متصل به كارت
2- اطلاع از سه گردش آخر حساب متصل به كارت
3- دريافت صورتحساب از طريق نمابر
4- تغيير رمز كارت
5- اعلام مفقودي كارت
6- شنيدن رمز حساب خود

تبليغات