با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Eghtesad e Novin
بانك اقتصاد نوين در تاريخ‌هاي 29 الي 31 تيرماه 1380 براساس مجوز بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به پذيره‌نويسي سهام نمود.
مجمع عمومي مؤسس بانک اقتصاد نوين در تاريخ 13 مرداد 1380 برگزار و در تاريخ 20 مرداد همان سال با شماره 177132 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد.
سرمايه اوليه بانك مبلغ 250 ميليارد ريال بود كه با موافقت سهامداران محترم در مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 7 خرداد 1383 طي چهار مرحله در سال‌هاي 1383، 1384، 1385 و 1386 به مبلغ 2,500 (دو هزار و پانصد) ميليارد ريال افزايش يافت. همچنين در مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 9 تير 1387 مقرر گرديد، سرمايه بانك از مبلغ 2,500 (دو هزار و پانصد) ميليارد ريال به مبلغ 4,500 (چهار هزار و پانصد) ميليارد ريال طي دو سال (1387 و 1388) افزايش يابد.
سود سهام پرداختي (DPS) به سهامداران عزيز بابت سال مالي 1387 به ازاي هر سهم مبلغ 360 ريال بود كه اين مبلغ در تاريخ 7 مرداد 1388 به حساب سهامداران محترم در بانك اقتصاد نوين واريز شد.
بانك اقتصاد نوين با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 9 تير 1387 بانك، تصميمات هيات محترم مديره بانك در تاريخ 10 آبان 1388؛ افزايش سرمايه به ميزان 33/33 درصد سرمايه ثبت شده فعلي (سه هزار ميليارد ريال) را از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران محترم، در مهلت قانوني 60 روزه از تاريخ (30 دي 1388) آغاز نموده و تلاش مي‌نمايد تا اين افزايش سرمايه قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي در سال 1389 تكميل و در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت برسد تا سود سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 1388 براساس تعداد سهام جديد سهامداران محترم تقسيم گردد.
ضمنا مانده مطالبات سهامداران محترم حقوقي از بابت سال مالي منتهي به 29 اسفند 1388 كه در تاريخ 10 آبان 1388 (تاريخ تصويب افزايش سرمايه بانك) به دليل فروش سهام بانك، حق ‌تقدم خريد سهام جديد به آنها تعلق نگرفته است از بابت سال مالي منتهي به 30 اسفند1387)، در تاريخ 12 اسفند 1388 به حساب‌هاي مربوط به هر سهامدار واريز شده است.
بديهي است، به سهامداران عزيزي كه حق تقدم خريد سهام جديد به آنها تعلق گرفته و به هر علتي در افزايش سرمايه شركت ننموده‌اند، باقيمانده سود سهام آنها در پايان فرآيند افزايش سرمايه و در مهلت قانوني مطابق با مفاد ماده 240 قانون تجارت به حساب آنها در بانك اقتصاد نوين واريز خواهد شد.
بانک اقتصاد نوين در تاريخ 15 بهمن 1382 در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و از آن تاريخ سهام بانک در تابلو اصلي آن سازمان محترم قابل معامله مي‌باشد.

تبليغات