با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Keshavarzi
به منظور گشودن دريچه‌هاي تاريخي بانك به روي همكاران، هم‌وطنان و مهمانان خارجي در سال 1374 بانك مصمم گرديد توسط كتابخانه به ايجاد مركزي از سوابق و اسناد و مدارك گذشته بانك اقدام نمايد. از اين رو طي يك برنامه‌ريزي دو ساله كميته‌اي متشكل از 5 نفر تشكيل و به گردآوري، مجموعه‌سازي، تفكيك، شناسايي و مرمت اسناد پرداخته شد و در خرداد ماه سال 1376 با حضور مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و همكاران بانكي موزه بانك افتتاح گرديد.
 
هم اكنون تعداد 37 قطعه عكس متعلق به مديران عامل بانك از بدو تاسيس (سال 1312 شمسي) تا كنون به همراه اسناد و مدارك ارزشمندي كه مشتريان به عنوان وثيقه به بانك مي‌سپرده‌اند در اين مكان نگهداري مي‌گردد.
بازديدكنندگان محترم مي‌توانند ضمن هماهنگي با كتابخانه بانك اولين دوشنبه هر ماه از مجموعه فوق ديدن نمايند
 

صفحات مرتبط با بانک کشاورزي در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي بانک
● چارت سازمانی
● اساسنامه
● منشور اخلاقی
● چشم انداز بانك كشاورزي
تبليغات