با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Moassese Etebari Askariyeh
پرسنل موسسه مالي و اعتباري عسكريه (ع) خود را سرباز امام حسن عسكري (ع) دانسته و در جهت ارتقاع اشاعه فرهنگي همدلي، خود را موظف به موارد ذيل مي دانند:

    1- رعايت اخلاق اسلامي در رفتار و گفتار

    2- تعهد به وجدان كاري

    3- اجراي طرح تكريم ارباب رجوع

    4- رعايت انضباط اداري

    5- حفظ اسرار مشتري و سازمان

    6- رعايت بهداشت و آراستگي


صفحات مرتبط با موسسه مالي اعتباري عسکریه در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● اعضای هیات مدیره
تبليغات