با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
در سال 1353 بانك ساختمان با مشاركت برخي از بانك‌ها و مؤسسات دولتي تأسيس شد. اين بانك در نيمه دوم سال 1353با ماهيت سهامي عام شروع به فعاليت نمود.

« وظايف اين بانك، اعطاي تسهيلات به منظور توسعه صنعت ساختمان و مسكن و اجراي طرح‌هاي عمراني ازجمله موارد زير بوده است:

- آپارتمان سازي و ايجاد واحدهاي مسكوني

- ساخت مراكز تجاري مانند دفاتر، فروشگاههاي بزرگ و نظائرآن

- ايجاد تأسيسات توريستي از جمله هتل ، متل ، رستوران، پلاژ و مراكز تفريحي

- اجراي طرحهاي عمراني شهري و روستايي

- نوسازي قسمتهاي شهري بصورت واحدهاي بزرگ و همچنين ايجاد شهركها

- توسعه صنايع وابسته به امور ساختماني

- استقرار تأسيسات زيربنائي و ارتباطي مربوط

به منظورتأمين اهداف فوق فعاليتهاي بانك ساختمان در زمينه هاي زيرمتمركزگرديده بود:

- توليد مصالح و اجزاء ساختماني بصورت انبوه

- سيستم هاي صنعتي ساختمان وكارخانه هاي خانه سازي و توليد قطعات پيش ساخته

- اجراي طرحهاي ساختماني و طرحهاي عمران شهري و روستائي

- ارائه خدمات بعد از پايان عمليات ساختماني

- ايجاد تسهيلات لازم براي خريداران واحدهاي ايجادشده

سرمايه اين بانك به مبلغ شش ميليارد ريال (منقسم به ششصدهزار سهم ده هزارريالي) بود.

كاركنان بانك ساختمان شامل 90 نفر (70 نفررده كارمندي و20 نفرخدمتگزاري) بودند.

 

توزيع كارمندان برحسب مدرك تحصيلي نشان مي دهدكه 8 نفر مهندس در رشته ساختمان، 5 نفرداراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس ، 18نفرليسانس ، 32 نفرديپلم و7 نفركمتر از ديپلم بودند. ويژگي بارز اين بانك نگرش جديد و ارائه سطوحي پيشرفته تر در فعاليت هاي بخش ساختمان بوده است . اگرچه بانك بعلت كوتاهي دوران فعاليت و محدوديت سازماني خود نتوانست درصد قابل توجهي از ديدگاههاي مطرح شده را به مرحله اجرا درآورد، اما طرح جنبه هاي مختلف آن مي تواند زمينه مفيدي براي بحث و بررسي و ارائه طريق باشد. حجم فعاليتهاي بانك بنا به دلايل فوق نسبتاً محدود بود، بطوريكه طي مدت تشكيل خود درحدود131 فقره وام به مبلغ 16 ميليارد ريال به منظور احداث وتكميل 124 طرح مجتمع مسكوني، اداري و تجاري پرداخت نمود. صدور ضمانت نامه (به منظور حسن انجام كار، استرداد وجه الضمان ، پيش پرداخت حسن اجراي تعهدات ، شركت درمناقصه ترخيص كالا و تضمين وام) يكي ديگر از فعاليتهاي عمده بانك بود كه رقمي درحدود 10.8 ميليارد ريال را تشكيل داد كه در مرحله ادغام پاره اي از آنان بعلت مغايرتهاي متعدد با ضوابط مربوطه و عدم انطباق مالي مشكلاتي را با خود به همراه داشت. اين بانك به منظور ايجاد شركتهاي توريستي و ساختماني و نيز تشويق و ترغيب سرمايه گذاري بخش خصوصي با شركتهايي مشاركت نمود كه بعضاً بعد از ادغام در قبال بدهي خود به تملك بانك درآمدند، تعدادي از اين شركتها عبارتند از: شركتهاي باسايك، اكوپال، كوشش بنا، ناواكو، ‌سرمايه گذاري و هتل سازي ايران و فرانسه.»

تبليغات