با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
●آقاي قدرت اله شريفي    مدیر عامل و رییس هیئت مدیره
●آقاي غلامحسین عرب حسنخانی     عضو هيئت مديره
●آقاي یوسف مرتضائی    عضو هيئت مديره
●آقاي دکتر محمد علی سهمانی اصل     عضو هيئت مديره
●آقاي مهندس ایوب نظری خاکشور    عضو غیر موظف هيئت مديره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن
●آقاي دكتر سيد كمال الدين شهرياري    عضو غير موظف هيئت مديره


تبليغات