با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Maskan
بهترین مردمان : سودمندترین آن ها برای مردم هستند           پیامبر اکرم(ص)

بهترين معلم و راهنما، نفس بيدار انسان است كه همواره با او و مراقب اوست. اما بي‌شك گاهي همه ما براي رسيدن به كمال و موفقيت نيازمند هدايت و آگاهي يكديگر هستيم.

 براين اساس كاركنان بانك مسكن براي تكريم مشتريان منشور اخلاقي ذيل را سرلوحه و راهنماي خود قرار داده‌اند.

 ● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه در گردش كار بانك، مشتري «اصل» است از همين رو انجام خواست‌هاي بحق و جلب رضايت او را بر خود فرض مي‌دانيم.

● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه رعايت ادب، احترام، تكريم توام با رفتاري صميمانه و دوستانه در برخورد با مشتريان و ارباب رجوع وظيفه ما است .

● ما كاركنان بانك مسکن بر اين اعتقاديم كه خوب گوش دادن به سخن مشتريان، مهمترين اصل در برقراري ارتباط درست است و لذا تلاش براي دستيابي به اين مهم را لازم مي‌دانيم.

● ما كاركنان بانك مسكن براين اعتقاديم كه وقت شناسي ، تعهد و دقت در عرصه خدمات مطلوب بانكي به مشتريان و رعايت حقوق ايشان، از مهمترين وظايف ما مي‌باشد.

● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه امانت‌داري، صداقت، تواضع و مسووليت پذيري پشتوانه محكم اعتماد مشتريان به بانك مي‌باشد لذا كوشش در آراستن خويش به اين صفات را واجب مي‌شماريم.

● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه راهكارهاي جديد خدمات بانكي و اصلاح امور از طريق پيشنهادها و رهنمودهاي مشتريان به دست مي‌آيد. از اين رو نقد پذيري را نشانه بلوغ و رشد يك بانك مي‌دانيم.

● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه فراهم آوردن امكانات، آرامش خاطر مشتريان و انجام به موقع و سريع امور و جلوگيري از اتلاف وقت مراجعان از اساسي‌ترين وظايف ما مي‌باشد.

● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه بايد ضمن تكريم و تلاش براي جلب رضايت مشتريان با اتكا به خداوند متعال در پي تحقق اهداف يك بانك پاسخگو باشيم.

● ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه مبناي ارزيابي عملكرد ما ، نظرات و ميزان رضايت شما مشتريان عزيز و مراجعه كنندگان گرامي است .

 ● و بالاخره ما كاركنان بانك مسكن بر اين اعتقاديم كه سعي ما در جلب رضايت مشتريان، و تلاشي است در انجام وظيفه پاسخگويي به آنان .


تبليغات