با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Parsian
بيانيه ماموريت بانک پارسيان
بانک پارسيان ارائه دهنده کليه خدمات بانکي و مالي منطبق با نياز هاي روز با استفاده از ابزارهاي پيشرفته و نوين و اتکاء به سرمايه انساني متخصص با بهترين شرايط مي باشد.
 
● ما به موفقيت خود ايمان داريم زيرا تلاش مي کنيم:
برترين در تکريم مشتري، سريع ترين در شناسايي و پاسخگويي به نيازها ، متمايز در ارائه کليه خدمات بانکي و مالي، سودآورترين در سرمايه گذاري ، وظيفه شناس ترين در قبال جامعه و پايبند به بانکداري اسلامي باشيم.
 
●  ما با کار گروهي تلاش مي کنيم:
سپرده گذاران رضايتمندي کافي از انتخاب بهترين فرصت سرمايه گذاري را داشته باشند،
تسهيلات گيرندگان منعطف ترين راه حل هاي مالي ممکن و متناسب با نياز خود را دريافت نمايند،
خدمات گيرندگان همواره سريعترين و ارزانترين خدمات را تجربه نمايند،
شرکاي تجاري ما موفق ترين و سودآورترين رابطه تجاري بلند مدت را داشته باشند،
سهامداران و کارکنان ما خوشنود از چشم انداز تداوم موفقيت ما باشند،
جامعه از داشتن عضوي که نقش برجسته اي در رونق اقتصادي دارد، خوشنود باشد.

چشم انداز فعاليت ما همواره تداعي کننده عظمت پارسيان در حيطه بانکداري اسلامي خواهد بود.چشم انداز بانک پارسيان
●   بانک اول ايران در سهم بازار داخلي،
●   کسب بيشترين سهم از معاملات بين المللي کشور بين بانک هاي خصوصي،
●   برترين در گستره خدمات بانکي پيشرفته،
●   توانمند و متعهد در ايجاد رضايت حد اکثري براي تمامي ذينفعانارزش هاي سازماني بانک پارسيان
●  ما خود را موظف به پاسخگويي به نيازهاي بانکي مشتريان با بهترين کيفيت مي دانيم.
●  مشتري مداري شعار ما و تکريم مشتري اولويت روابط ما با مشتريان است.
●   ما براي وقت مشتريان ارزش قائل بوده و سرعت در تصميم گيري و ارائه خدمات سرلوحه تلاش هاي ما مي باشد.
●   ما محصولات بانک را بر اساس نيازهاي مشتريان طراحي و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء مي بخشيم.
●  ما به محرمانگي و امنيت اطلاعات مشتريان پايبند بوده و آن را يک اصل مي دانيم.
●  ما خود را متعهد به داشتن بالاترين استانداردهاي کيفي در ارائه خدمات به مشتريان مي دانيم.
●  ما خود را متعهد به تامين منافع حداکثري سهامداران مي دانيم.
●  ما منابع انساني را مهم ترين سرمايه و عامل اساسي رشد و تعالي سازماني مي دانيم.
●  ما به کارگروهي اعتقاد داشته و آن را دليل موفقيت خود مي دانيم.
●  رعايت مقررات و دستورالعمل هاي بانکي و مالي داخلي و بين المللي براي ما يک اصل است و از ابزارهاي مناسب و لازم براي اين منظور نهايت استفاده را مي نمائيم.
●  ما اعتقاد داريم رونق اقتصادي لازمه رفاه اجتماعي بوده و براي توسعه آن تلاش مي کنيم.
●  ما تداوم موفقيت خود را در توسعه پايدار و حفظ محيط زيست دانسته و مراقبت از آن همواره براي ما ارزش خواهد بود.
●  ما تمام تلاش خود را براي اعتلاي نام پارسيان بکار مي بريم.
 

صفحات مرتبط با بانک پارسيان در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاريخچه بانک
● اعضاي هيت مديره
● معاونين
● ساختار سازماني
● شرکت های وابسته به بانک
تبليغات