با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Parsian
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک پارسيان >
معرفي تلفنبانک پارسيان
سيستم تلفنبانک پارسيان يکي از سامانه هاي مهم اطلاع رساني مي باشد که بصورت لحظه اي و بدون وقفه(Online Realtime) در تمامي ساعات شبانه روز اطلاعات لازم را درخصوص کليه حسابهاي ريالي شامل انواع حسابهاي قرض الحسنه (جاري – پس انداز) و سپرده هاي سرمايه گذاري (کوتاه مدت-بلندمدت) به شرح زيربه شما مشتري ارجمند ارائه مي نمايد:

●    دريافت اطلاعات مانده حساب
●    دريافت سه گردش آخر حساب
●    دريافت صورتحساب بوسيله دورنگار
●    مسدود کردن کارت نقدي
●     انتقال وجه
●    آگاهي از وضعيت چکهاي صادر شده
●    آگاهي از وضعيت چکهاي واگذار شده
●    ثبت مبلغ چک
●    مسدود کردن يک برگ چک
●    تغيير رمز ورود

تماس با تلفن بانک
شما مي توانيد با مراجعه به هر يک از شعب بانک پارسيان در سراسر کشور نسبت به دريافت رمز حسابهاي خود به منظور استفاده از اين سيستم اقدام نماييد.

شماره تماس تلفنبانک :84841000

تبليغات