با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Pasargad
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک پاسارگاد >
معرفي تلفنبانک پاسارگاد
در بانكداري نوين يكي از مسائل پر اهميت دسترسي سريع به خدمات بانكي مي باشد. كه در اين راستا بانك پاسارگاد با ايجاد خدماتي مانند تلفن بانك باعث سهولت در اين امر گشته است؛ با توجه به گستردگي زياد خطوط تلفن در سطح كشور نسبت به ساير خدمات نوين بانكي مانند بانكداري اينترنتي و موبايل،اهميت ارائه اين سرويس بيش از پيش خواهد شد. در اين سرويس مشتري بانك با دراختيار داشتن يك خط تلفن در تمام مدت شبانه روز مي تواند برخي عمليات بانكي از جمله اطلاع از موجودي،گردش حساب،آگاهي از وضعيت چكها و ... را كنترل نمايد.

خدمات تلفن بانك پاسارگاد عبارتند از:

    ● اطلاع از موجودي
    ● اطلاع از گردش حساب
    ● فكس گردش حساب
    ● انتقال وجه بین حسابهای شخصی 
    ● مسدود كردن كارت بدهي
    ● آگاهي از وضعيت چكهاي صادر شده و واگذار شده
    ● ثبت مبلغ چكهاي صادر شده
    ● ثبت مسدود كردن يك برگ چك

شماره تلفن بانک پاسارگاد : 82891111

براي دريافت فايل راهنماي استفاده از تلفنبانک پاسارگاد اينجا کليک کنيد.
داشتن برنامه adobe acrobat reader براي باز کردن فايل اجباري است.

تبليغات