با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Tejarat
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک تجارت >
معرفی تلفنبانک تجارت
تعریف:

     سرویس تلفنبانک تجارت از خدمات نوین بانک تجارت بوده که در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده است.
     سرویس مذکور برای  مشتریان گرامی این امکان را فراهم می نماید که به صورت شبانه روزی برخی از امور بانکی خویش را از طریق این سیستم به انجام رسانید.

نحوه ثبت نام سرویس تلفنبانک تجارت :
    مشتریان می توانند ضمن مراجعه به شعبه خود و تکمیل فرم تقاضا نسبت به برقراری سرویس مذکور برای هریک از حسابهای بانکی خود ( قرض الحسنه جاری ، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز) اقدام نمایند.
 
زمان فعال سازی سرویس تلفنبانک تجارت:
     پس از تکمیل فرم درخواست در شعب،شماره عبور اولیه(PIN1 ) توسط سیستم شعبه تولید و برای استفاده از" سرویس های عادی" تحویل می گردد. شماره عبور ثانویه یا شماره رمز پرداختها غیر حضوری(PIN2) نیز در کوتاهترین زمان ممکن تولید گردیده  که به محض دریافت PIN2 از شعبه ، استفاده از " سرویس های ویژه " امکان پذیر می گزدد.

خدمات قابل ارایه از طریق سرویس تلفنبانک تجارت
    به منظور بهره مندی از سرویس مزبور ضمن برقراری ارتباط از طریق شماره تلفن 81277 در تهران (بدون پیش شماره و بدون کد) با مرکز تلفنبانک تجارت نوع سرویس درخواستی خود را طبق یکی از فرمت های ذیل انتخاب نمایند:
     توجه : شماره تلفن ارتباط با تلفنبانک شهرستانها از طریق روابط عمومی بانک تجارت استانها به اطلاع عموم خواهد رسید.

الف- سرویس عادی:
     این سرویس ها که قابل ارائه به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد پس از برقراری ارتباط با مرکز وارد نمودن شماره حساب ،PIN1 و انتخاب کلید مورد نظر طبق جدول شماره 1 مورد استفاده می باشند:
شماره عبور ( رمز) اولیه ، شماره ای است که پس از ثبت نام در شعبه ، توسط سیستم شعبه تولید و در اختیار مشتریان گذارده می شود.
اطلاع از سه گردش آخر حساب
دریافت صورتحساب از طریق دورنگار
تغییر شماره عبور اولیه (PIN1 )
 اطلاع از یک گردش بخصوص

ب- سرویس های ویژه :
    سرویس های ویژه تنها قابل ارائه به اشخاص حقیقی می باشد و پس از برقراری ارتباط با مرکز تلفنبانک، وارد نمودن شماره حساب،PIN1  و انتخاب کلید شماره "5" به صورت ذیل قابل استفاده خواهد بود:   
انتقال وجه بین حسابهای بانکی
پرداخت قبوض
پرداخت اقساط تسهیلات
پیگیری پرداختهای غیر حضوری
تغییر رمز برای پرداختهای غیر حضوری "(PIN2)
   
شماره رمز پرداختهای غیر حضوری یا شماره رمز ثانویه (PIN2) به منظور استفاده از سرویسهای ویژه( انتقال وجه و پرداخت قبوض) تولید می گردد.

انتقال وجوه بین حسابهای معرفی شده در فرم ثبت نام :

     در صورت تمایل به استفاده از سرویس انتقال وجه می توانید برای هریک از حسابهای معرفی شده(حسابهایی که می خواهید از آنها برداشت نمایید)تا 5 شماره حساب فعال در بانک تجارت را برای انجام عملیات انتقال وجه ( حسابهایی که می خواهند به آنها واریز شود)معرفی نمود.

این حسابها( حسابهای واریزی ) می تواند متعلق به شما و یا دیگران باشد.
قابل توجه :
در این مرحله حداکثر وجه قابل انتقال مبلغ 20،000،000 ریال در هر روز کاری می باشد.

پرداخت قبوض آب،برق،تلفن و ...:

     با استفاده از شناسه های پرداخت غیر حضوری مندرج در قبوض مصرفی شامل "شناسه قبض"وشناسه پرداخت" و برقرای ارتباط با مرکز تلفنبانک ، بانک نسبت به ثبت در خواست شما اقدام و شماره پیگیری درخواست مذکور را اعلام می نماید. پرداخت قبوض مصرفی از طریق سرویس تلفنبانک تجارت،بدون محدودیت مبلغ قابل انجام می باشد.

تائیدیه انجام درخواست مربوط به انتقال وجه و پرداخت قبوض و پرداخت اقساط تسهیلات:

     پس از دریافت شماره پیگیری از مرکز تلفنبانک ، در روز کاری بعد از طریق برقراری ارتباط با مرکز و وارد نمودن کلید شماره "4" در قسمت سرویس های ویژه شماره پیگیری مورد نظر را وارد تا از صحت انجام در خواست مربوطه مطلع گردید.

مثال:

     متقاضی پس از تکمیل فرم ثبت نام در شعبه و انتخاب درخواست مربوط به انجام عملیات انتقال وجه، رمز اولیه خود به شماره 1572 را از شعبه دریافت نموده است و شماره رمز ثانویه ( پرداختهای غیر حضوری) به شماره 18510 از طریق شعبه به وی تحویل گردیده است .حال به منظور انتقال وجه از شماره حساب 3543507892 به شماره 5728314561 به مبلغ 200،000 ریال می باید به ترتیب ذیل اقدام نماید:

1-   برقراری ارتباط با مرکز تلفنبانک به شماره 81277 در تهران.

2-   وارد نمودن شماره حساب 3543507892 به طور کامل (شماره حساب برداشت) و کلید*

3-   وارد نمودن شماره رمز اولیه (1572) و کلید *

4-   وارد نمودن کلید شماره " 5" ( سرویسهای ویژه)

5-   وارد نمودن کلید شماره"1" ( انتقال وجه بین حسابهای بانکی)

6-   وارد نمودن شماره رمز ثانویه / پرداختهای غیر حضوری (18510) و کلید*

7-   وارد نمودن شماره حساب 5728314561 به طور کامل ( شماره حساب انتقالی) و کلید*

8-   وارد نمودن مبلغ مورد نظر به منظور انتقال وجه (مبلغ 200،000 ریال) و کلید*

9-   وارد نمودن کلید شماره 5 در صورت صحت اطلاعات

10- به خاطر سپردن شماره پیگیری به منظور اطمینان از صحت عملیات در خواستی در روز بعد
 
تبليغات