با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Refah
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک رفاه >
معرفی تلفنبانک رفاه
تلفبانک رفاه با هدف صرفه جویی در وقت ،هزینه و نیز ارائه خدمات مکانیزه به شما عزیزان طراحی شده است. شما مشتری گرامی می توانید با دریافت یک رمز از شعبه و گرفتن شماره تلفنبانک شعبه مورد نظر خود و یا شماره تلفن بانک سامانه همراه ، به راحتی به اطلاعات زیر دسترسی پیدا کنید:
●وضعیت چکهای واگذاری عهده سایر بانکها
●آخرین مانده حساب
●میزان سود واریزی به حسابتان
●پیگیری وضعیت یک چک
●دریافت صورتحساب از طریق نمابر
●اعلام سه گردش آخر حساب
●امکان پرداخت قبوض شرکتهای خدماتی (آب، برق و...)
●امکان تغییر رمز

شماره تلفنبانک رفاه 84043000 مي باشد.

تبليغات