با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Saman
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک سامان >
معرفی تلفنبانک سامان
دروازه هاي زرين و استوار تکنولوژي بانکي هنگامي به روي جهانيان گشوده شد که ارتباط منطقي و معني داري ميان اطلاعات بانکي، الکترونيک و وسايل ارتباطي مانند تلفن و فکس برقرار گرديد. و ايده ايجاد سيستم تلفن بانک جهت ارائه اطلاعات بانکي به مشتريان، سبب تحولي چشمگير در ارائه خدمات نوين بانکي گرديد.

 تلفن بانک سامان با قابليت اعلام موجودي حساب، اعلام سه گردش آخر حساب، مسدود نمودن چک و کارت و امکان فکس صورتحساب ضمن مدنظر قرار دادن نياز هاي فعلي شما به در اختيار داشتن اطلاعات مالي ، از طريق ارائه خدمات ديگري همچون تلفن گويا و مرکز خدمات مشتريان (call center ) پل ارتباطي محکم و مورد اطميناني براي شما تدارک ديده است.
شماره تلفنبانک سامان 6422 مي باشد.
تبليغات