با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک سرمايه >
معرفی تلفنبانک سرمایه
با توجه به دسترسي آسان و سريع افراد به تلفن و استفاده همه گير آن در كشور، بانك سرمايه استفاده از تلفن در جهت دسترسي به خدمات بانكي را، براي مشتريان خود ميسر ساخته است. براي استفاده از سيستم تلفنبانك سرمايه كافيست، مشتريان گرامي به شعب بانك مراجعه نموده و رمز ورود به سيستم تلفنبانك را دريافت كنند، سپس مي توانند با شماره تلفن 8254-021 تماس گرفته و بعد از وارد كردن شماره مشتري و رمز ورود خود از خدمات بانكي بانك سرمايه بهره مند شوند.
خدماتی که از طریق تلفنبانك به مشتریان گرامی ارائه می شود عبارتند از:

● اعلام موجودي حساب
● دريافت گردش حساب
● فكس روزانه صورتحساب
● مسدود كردن برگه چك
●انتقال وجه بين حسابهاي خود و سايرين
● ثبت مبلغ چك هاي صادره قبل از وصول
● آگاهي از وضعيت چك هاي صادر شده

تبليغات