با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Mellat
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک ملت >
معرفی تلفنبانک ملت
خدمات ویژه تلفنبانک ملت ( دارای 480 خط و شماره تماس 8132-021 )
 دارندگان حساب های  الکترونیک می توانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و تکمیل نمونه درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفنبانک  و پس از دریافت رمز عبور از کاربرشعبه ، در تمامی اوقات شبانه روز حتی ایام تعطیل بوسیله تلفن از خدمات ذیل بهره مندگردند:
1. دریافت مانده و سه گردش آخر حساب
2. اعلام گردش بخصوص
3. دریافت سی گردش حساب از طریق نمابر
4. تغییر رمز عبور
5. پرداخت قبوض
6. انتقال وجه فی مابین حسابهای الکترونیک صاحب حساب
7. اعلام مانده ملت کارت هوشمند و متمرکز
8. غیر فعال سازی ملت کارت متمرکز
9. اتصال حساب جام به  ملت کارت هوشمند
تبليغات