با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تلفنبانک ها

Bank Karafarin
صفحه اول > معرفی تلفنبانک ها > بانک کارآفرين >
معرفی تلفنبانک کارآفرین
نحوه استفاده از تلفنبانک
ابتدا تلفن را در حالت تن قرار داده و با شماره تلفن 23640-021 تماس حاصل نماييد.
اين سيستم شامل دو بخش تلفنبانک و پرداخت قبوض مي باشد که پس از تماس با سيستم، پيغام زير شنيده خواهد شد:
جهت ورود به سيستم تلفنبانک، کليد (1)
و جهت ورود به سيستم پرداخت قبوض، کليد (2) را فشار دهيد.
با انتخاب کليد مورد نظر، از خدمات سيستم استفاده نماييد و با انتخاب کليد صفر، ارتباط شما با سيستم قطع مي گردد.

تلفنبانک
با فشردن کليد (1) وارد سيستم تلفنبانک مي شويد و پيغام زير اعلام خواهد شد:
لطفا شماره کارت يا حساب خود را وارد نماييد.
پس از وارد کردن شماره کارت، پيغام زير شنيده خواهد شد:
لطفا رمز دوم خود را وارد نماييد و کليد ستاره را فشار دهيد.

نحوه دريافت رمز دوم
با مراجعه به يکي از دستگاه هاي خودپرداز يانک کارآفرين و با وارد نمودن کارت خود در دستگاه و ورود به بخش تغيير رمز، عددي 5 تا 12 رقمي را به دلخواه خود انتخاب کنيد.
در صورتيکه شماره حساب خود را وارد نموده باشيد، پيغام زير شنيده خواهد شد:
لطفا شماره رمز حساب خود را وارد نماييد.
در اولين تماس با سيتم تلفنبانک، رمز اوليه شماره مشتري مي باشد و در تماس هاي بعدي بايد از رمزي که سيستم اعلام نموده استفاده نماييد.
تذکر: شماره اعلام شده توسط سيستم بصورت موقت مي باشد، لذا به منظور جلوگيري از هرگونه سواستفاده احتمالي توصيه مي شود:
    

از طريق امکانات سيستم، در اولين فرصت نسبت به تغيير شماره رمز خود اقدام نماييد.

شماره رمز خود را از اعداد و ارقامي انتخاب فرماييد که همواره آن را به خاطر داشته باشيد و نياز به يادداشت کردن آن روي کاغذ و ساير اسناد و مدارک نباشد.
   

از اعلام شماره رمز خود به ساير افراد خودداري کنيد.
   
در صورت افشاي شماره رمز، هيچگونه مسئوليتي بر عهده بانک نخواهد بود.
   
در صورت فراموش نمودن رمز عبور خود و يا دريافت پيغام ( رمز وارد شده صحيح نمي باشد )، بايد با مراجعه
به يکي از شعب بانک کارآفرين نسبت به دريافت رمز جديد اقدام فرماييد.

خدمات تلفنبانک
در صورت ورود با شماره کارت، پيغام زير شنيده خواهد شد:
براي شنيدن موجودي، کليد (1)
اطلاع از سه گردش آخر حساب، کليد (2)
دريافت صورتحساب از طريق نمابر، کليد (3)
اعلام مفقودي کارت، کليد (5)
و براي خروج از سيستم، کليد (0) را فشار دهيد.
در صورت ورود با شماره حساب، پيغام زير شنيده خواهد شد:
براي شنيدن موجودي، کليد (1)
اطلاع از سه گردش آخر حساب، کليد (2)
دريافت صورتحساب از طريق نمابر، کليد (3)
تغيير رمز حساب، کليد (4)
شنيدن آخرين وضعيت چک مورد نظر، کليد (5)
براي انتقال حساب به حساب ( بين حساب هاي خود )، کليد (6 )
و براي خروج از سيستم، کليد (0) را فشار دهيد.

پرداخت قبوض ( خدمات شهري تهران بزرگ )
با فشردن کليد (2) وارد سيستم پرداخت قبوض مي شويد و پيام زير را خواهيد شنيد:
براي دريافت اطلاعات قبض که قبلا با اين سيستم پرداخت نموده ايد، کليد (1)
براي پرداخت قبض، کليد (2)
و براي خروج از سيستم، کليد (0) را فشار دهيد.
با فشردن کليد (1) پيغام زير شنيده خواهد شد:
لطفا شناسه قبض خود را وارد نماييد و در پايان کليد (*) را فشار دهيد.
مبلغ، نوع، تاريخ و شماره پيگيري قبوضي که قبلا با اين سيستم پرداخت شده اند، اعلام مي گردد و چنانچه قبض مورد نظر قبلا با اين سيستم پرداخت نشده باشد، پيغام زير اعلام مي گردد:
شما قبلا با اين سيستم قبض خود را پرداخت ننموده ايد.
با فشردن کليد (2) پيغام زير شنيده خواهد شد:
لطفا شماره کارت خود را وارد نماييد و در پايان کليد (*) را فشار دهيد.
بر اساس راهنماي سيستم، ابتدا شماره کارت و سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نموده و در صورت صحت اطلاعات وارد شده، اطلاعات قبض که شامل مبلغ و نوع آن مي باشد، اعلام و با ورود رمز دوم کارت، قبض مربوطه پرداخت و شماره پيگيري اعلام مي گردد.
لطفا شماره پيگيري را روي قبض خود يادداشت فرماييد.
 
تبليغات