با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Pasargad
آقاي دكتر مجید قاسمی     (مدير عامل)
آقاي سید کاظم میرولد      رئیس هیأت مدیره
آقاي احمد وادی دار     عضو هیأت مدیره
آقاي مصطفی بهشتی روی     عضو هیأت مدیره
آقاي دكتر داوود مجتهد     عضو هیأت مدیره
آقاي دكتر مجید قاسمی     نائب رئیس هیأت مدیره
آقاي ذبیح الله خزایی     عضو هيئت مديره
آقاي محمد رضا صداقت تفرشي     عضو هيأت مديره
آقاي غلامحسين وحيد نيا      عضو هيئت عامل
آقاي دكتر مجید قاسمی     رييس هيأت عامل
آقاي احمد وادی دار     عضو هيأت عامل
آقاي مصطفی بهشتی روی     عضو هیأت عامل
آقاي ذبیح الله خزایی     عضو هيئت عامل
آقاي محمد رضا صداقت تفرشي     عضو هيأت عامل
آقاي محمود پاینده      مدیر انفورماتیک
آقاي مرتضی بهشتی روی     مدیر امور طرح و برنامه
آقاي صادق پور اصغری     مدیر امور عملیات ارزی
آقاي سید مجتبي سطوت     مدیر امور توسعه سرمایه انسانی
آقاي محمود صادقپور     مدیر امور پشتیبانی و تدارکات
آقاي مهدي دهقان نيستانكي     مدیر امور مالی و خزانه
آقاي خسرو رفیعی     مدير روابط عمومي
آقاي عبدالرضا تیزنوبیک     مدیر امور شعب
آقاي وحيد باقري خير آبادي     مديريت امور بانكداري شركتي
آقاي محسن علیزاده     مدیریت امور بازرسی و حسابرسی
آقاي محمدعلی حمامی آذری     مدیریت امور حقوقی
آقاي کامران اختیار     مدیریت امور اعتبارات
آقاي محمد امير داود     مديريت امور بين الملل

صفحات مرتبط با بانک پاسارگاد در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي بانك
● تاريخچه تشكيل و اهداف بانك
● عناوين فعاليت هاي بانك
● گروه مالي پاسارگاد
تبليغات