با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Pasargad
انک پاسارگاد در جهت گسترش فعالیت های بانک و همچنین افزایش ارائه خدمات گوناگون به مشتریان خود، با سرمایه گذاری، در جهت پدید آمدن شرکت های موثری بر آمده است.

این شرکت ها عبارتند از:

    شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان
    شرکت بيمه پاسارگاد
    شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
    شرکت  پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
    شرکت مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
    شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
    شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
    شرکت ليزينگ پاسارگاد
    شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد
    شرکت مدبران ساخت آریان
    شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
    شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد
    شركت سامان ساخت آريان
    شركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان
    شركت تأمين آتيه كاركنان گروه مالي پاسارگاد
    شركت گسترش انرژي پاسارگاد
    شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
    شركت توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد
    شركت تدبيرگران پاسارگاد
    شركت مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد
    شركت ساختمان شهرسازي هشتم
    شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
    شركت توسعه و گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد

صفحات مرتبط با بانک پاسارگاد در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● معرفي بانك
● تاريخچه تشكيل و اهداف بانك
● عناوين فعاليت هاي بانك
● سرمایه انساني
تبليغات