با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Post Bank
پست بانك ايران پس از تصويب اساسنامه توسط هيئت محترم وزيران از دي ماه سال 1375 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد، و در حال حاضر با دارا بودن صدها شعبه، دفتر و مركز در سراسر كشور انواع خدمات بانكي و مالي را به هموطنان عزيز ارائه مي‌دهد.

سال1362
پيشنهاد ايجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طريق شبکه وسيع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هيات محترم وزيران

سال1365
تهيه و ارائه مقدمات تشکيل پست مالی

سال1366
تاسيس پست مالی

سال1374
جداسازی وظايف پست مالی از شرکت و تاسيس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی

سال1375
تصويب اساسنامه پست بانک توسط هيات محترم وزيران

سال1378
لحاظ نمودن عامليت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم

سال1381
تصويب اصلاحيه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی

سال1382
تصويب اصلاحيه اساسنامه پست بانک توسط هيات دولت و شورای نگهبان

سال 1385
پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.

صفحات مرتبط با بانک پست بانک در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● اعضای هیات مدیره
تبليغات