با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tejarat
● آقاي دکتر مجید رضا داوری      مدیر عامل و رئیس هیات مدیره
● آقاي سید مجتبی فهیم هاشمی      عضو هیات مدیره
● آقاي سید رحمت الله اکرمی    عضو هیات مدیره
● آقاي فرشاد حیدری     عضو هیات مدیره
● آقاي سیامک دولتی     عضو هیات مدیره


صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● تاریخچه
● چارت سازمانی بانکی
● اساسنامه
● شرکتهای تحت پوشش
تبليغات