با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Eghtesad e Novin
بانك اقتصاد نوين در زمينه ارائه خدمات ارزي به مشتريان، امكان افتتاح حساب‌هاي متنوعي را در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهد. امكان افتتاح هر حساب ارزي به يكي از ارزهاي دلار آمريكا، يورو، پوند انگليس و درهم امارات براي مشتريان امكانپذير است.

انواع حساب‌هاي ارزي بانك اقتصاد نوين عبارتند از:

- حساب قرض‌الحسنه جاري ارزي (با مبلغ حداقل افتتاح حساب معادل 5,000 دلار)

- حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي (با مبلغ حداقل افتتاح حساب معادل 100 دلار)

- حساب سپرده مدت‌دار ارزي به صورت‌هاي يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يكساله (با مبلغ حداقل افتتاح حساب معادل 1,000 دلار)


شرايط عمومي افتتاح حساب
شرايط عمومي افتتاح هريك از حساب‌هاي فوق مشابه شرايط افتتاح حساب‌هاي ريالي در بانك مي‌باشد. همچنين به مانده حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري ارزي و پس‌انداز ارزي سود تعلق نمي‌گيرد.
سود سپرده‌هاي مدت‌دار ارزي به صورت ارزي و به ميزان توافق شده در روز دريافت سپرده خواهد بود كه در سررسيد سپرده به صورت روزشمار و برمبناي نرخ روز افتتاح حساب محاسبه و قابل پرداخت و يا اضافه شدن به اصل سپرده خواهد بود. به سپرده‌هاي ارزي در صورت ابطال سپرده قبل از سررسيد، سودي تعلق نمي‌گيرد.

نرخ سود سپرده ارزي
نرخ سود قابل پرداخت به سپرده‌هاي ارزي مشتريان كه از تاريخ اول فروردين 1389 لغايت 31 فروردين سال 1389 نزد بانك اقتصاد نوين توديع و يا تمديد شود، براي مبلغ 1,000 دلار تا 50,000 دلار يا معادل آن به ارزهاي يورو و پوند انگليس به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. (به مبالغ كمتر از 1,000 دلار سود تعلق نمي‌گيرد.)

 نوع ارز

 يك ماهه

 سه ماهه

 شش ماهه

 نه ماهه

 يك ساله

 پوند

0.50

0.60

0.70

0.85

1.25

 يورو

0.75

1.25

2.20

2.70

3

 دلار

 0.20

0.25

0.40

0.75

1


بابت سپرده‌هاي بيش از 50,000 يورو تا سقف 500,000 يورو، 0.15 درصد و تا سقف 1,000,000 يورو، 0.25 درصد علاوه بر نرخ‌هاي فوق قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد. براي مبالغ بالاتر با هماهنگي مديريت امور توسعه بين‌الملل، نرخ توافقي تعيين مي‌گردد.
سپرده‌گذاري از محل اسكناس مشتريان حداكثر تا 5,000 دلار يا معادل آن به ارزهاي اشاره شده مجاز است.

صفحات مرتبط با بانک اقتصاد نوين در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● با عرض پوزش شما هک شديد
تبليغات