با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Post Bank

خدمات ارزي بازرگانی پست بانک ایران عبارتند از:

-گشايش و ابلاغ اعتبارات اسنادي
- وصول بروات اسنادي(ارزي(
- ضمانت نامه هاي ارزي
- تخصیص خطوط اعتباری تسهیلات کوتاه مدت ارزی (ریفاینانس)

گشايش و ابلاغ اعتبارات اسنادي
پست بانک ایران در جهت کمک به روند صادرات و واردات کشور و همچنین با استفاده از خدمات شبکه کارگزاری خود با بانک هاي معتبر در سراسر دنیا،آماده ارائه کليه خدمات مربوط به گشايش و ابلاغ انواع اعتبارات اسنادي صادراتي و وارداتي دیداری و مدت دار در شعب ارزي خود در سراسر کشور مي باشد.
وصول بروات اسنادي
پست بانک ایران در زمينه وصول کليه بروات اسنادي (ارزي) نيز فعال بوده و اين خدمت در شعب ارزي اين بانک ارائه مي گردند.
صدور ضمانت نامه هاي ارزي وارداتی
کليه خدمات مربوط به صدور انواع ضمانت نامه هاي:
(GOOD PERFORMANCE GUARANTEE)، حسن انجام کار
(ADVANCE PAYMENT GUARANTEE) پیش پرداخت
(TENDER GUARANTEE) شرکت در مناقصه
با توجه به قراردادهاي معتبر و يا اعتبارات اسنادي در چارچوب قوانين ارائه شده بانک مرکزي ج.ا.ا. در شعب ارزي اين بانک ارائه مي گردد.
تسهيلات ارزي کوتاه مدت ريفاينانس
پست بانک ايران با استفاده از منابع کارگزاران خارج از کشور و منابع بانکهاي خارجي اقدام به پرداخت تسهيلات ارزي کوتاه مدت در قالب خطوط اعتباريريفاينانس مي نمايد. با عنايت به اينکه نرخ سود اين گونه تسهيلات نسبت بهسود تسهيلات ريالي بسيار کم مي باشد کمک موثري براي واردکنندگان جهت کاهشهزينه هاي تمام شده کالا خواهد بود.
مورد مصرف تسهيلات

    *
      بازرگانان و وارد کنندگان تجاري جهت واردات و خريد کالاهاي مصرفي.
    *
      شرکت هاي توليدي جهت واردات مواد اوليه،‌ قطعات يدکي و ماشين آلات خطوط توليدي
    *
      شرکت ها و سازمان هاي وابسته به دولت، موضوع ماده 4 قانون محاسباتعمومي نيز که به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا ذيحساب دستگاهذيربط، صرف نظر از اينکه داراي رديف بودجه باشند يا نباشند چنانچه ازمنابع بودجه عمومي کشور به طور کلي و يا براي ثبت سفارش خاصي استفاده نمينمايند مشمول استفاده از اين تسهيلات خواهند بود.

در صورت استفاده از منابع بودجه عمومي دولت مشمول مقررات مربوطه وپرداخت صد در صد هم ارز ريالي اعتبار اسنادي به بانک هنگام گشايش اعتبارمي گردند.
مبلغ تسهيلات
سقف استفاده هر متقاضي از تسهيلات خطوط اعتباري ريفاينانس توسط اشخاصحقيقي و حقوقي، بر اساس سقف جمعي و فردي ابلاغ شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران خواهد بود.
مدت استفاده از تسهيلات و باز پرداخت

    * مدت استفاده از تسهيلات کوتاه مدت حداکثر يک سال از زمان معامله اسناد مي باشد.

تضمين تسهيلات
مشتری می تواند بر اساس اعتبار خود یک یا ترکیبی از تضامین و وثایق قابل قبول بانک را اخذ نماید.وثایق قابل قبول عبارتند از:

   1. وثيقه ملکي سهل البيع
   2. سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
   3. سپرده بلند مدت نزد سایر بانک ها
   4. اوراق مشارکت بانک مرکزی
   5. اسناد قابل وصول به تشخيص بانک

کارمزد و سود تسهيلات

    * هزينه استفاده از تسهيلات ريفاينانس با توجه به مدت آن بين 25/1 تا 2درصد بالاي نرخ بين المللي لايبور بوده که هنگام بازپرداخت وجه اسنادمعامله شده مي بايست توسط متقاضي تامين و پرداخت گردد.
    * ساير کارمزدها از قبيل کارمزد گشايش، معامله اسناد، هزينه تعهد وهزينه مديريت طبق تعرفه و قرارداد فيمابين اين بانک و بانک تسهیلات دهنده بر اساسمقررات روز با توجه به ريسک اعتباري و خدمات ارائه شده از متقاضي اخذ ميگردد.

نحوه مصرف
از طريق گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده يا سازنده ماشين آلات یا مواد اوليه و يا ارائه کننده خدمات ‌در ارتباط با خدمات فني و مهندسي.
مراحل انجام کار

    * ارائه تقاضاي مشتري مبني بر استفاده از خطوط اعتباري ريفاينانس به شعبه.
    * هماهنگي شعبه با اداره کل بانکداری بین الملل مبني بر وجود خط اعتباري در کشور مبداء کالاو يا فروشنده کالا ( حسب مورد)
    * اخذ مصوبه ارکان اعتباری و اطلاع به مشتري در مورد نوع و ميزان وثايق درخواستي.
    * اخذ وثايق کافي و وصول کارمزدها از متقاضي تسهيلات.
    * اخذ تعهد از متقاضي مبني بر پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز به ميزان صددرصد وجه اعتبار و هزينه هاي جانبي آن در سررسيد بازپرداخت.
    * ارائه فرم ها و ثبت سفارش و بیمه همانند رویه معمول گشایش اعتبار اسنادی کليه مقررات مندرج در بروشور اعتبارات اسنادي واردات کالا در هنگامگشايش اعتبار از محل منابع بانک علاوه بر موارد خاص رعايت مي گردد.

• نرخ روزانه ارزها و فهرست كليه خدمات پست بانك بر روي سایت www.Postbank.ir قابل مشاهده است .
SWIFT CODE: PBIRIRTH
نشانی اداره کل بانکداری بین الملل : خيابان ميرزاي شيرازي جنوبي – پلاك 266 طبقه دوم 81562023و 81562024
آدرس شعب ارزی تهران :
شعبه صدر: خيابان شريعتي – جنب پل آيت ا... صدر تلفن 22008842
شعبه ميرزاي شيرازي : خيابان ميرزاي شيرازي جنوبي پلاك 266 تلفن 81562035
شعبه فردوسي : خيابان انقلاب روبروي خيابان ويلا نبش كوچه كندوان تلفن : 66717888


صفحات مرتبط با بانک پست بانک در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● خدمات ارزی غیر بازرگانی
تبليغات