با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Tose'e Saderat

سخني با متقاضي كارت اعتباري ارزي (ويزاكارت):

كارت اعتباري ارزي نوعي ابزار پولي و اعتباري است كه جايگزين مناسبي براي حمل ارز در مسافرتهاي خارجي بوده و از اين نظر موجبات آسايش و فراغت خاطر دارندگان آن را در اينگونه سفرها فراهم     مي نمايد.

كارتهاي اعتباري ارزي صادره توسط بانك توسعه صادرات ايران از نوع ويزا بوده و به واسطه يكي از بانكهاي معتبر صادر مي گردد. خواهشمند است مطالب مندرج در بروشور و فرمهاي كارت اعتباري ارزي را  به دقت  مطالعه فرموده نسبت به تكميل آنها اقدام و به همراه ساير مدارك مورد نياز به يكي از شعب اين بانك مراجعه فرمائيد.

شرايط و ضوابط عمومي پذيرش عضو :

ـ پذيرش عضويت متقاضي از طرف بانك.

ـ گشايش حساب نزد يكي از شعب بانك توسعه صادرات ايران و ارايه مجوز برداشت از آن بابت تسويه صورتحسابهاي دريافتي.

ـ توديع وثيقه به صورت سپرده و سفته كه نوع سپرده ارزي يا ريالي و ميزان وثايق از طرف بانك تعيين مي گردد. (به سپرده ها سود تعلق مي گيرد).

ـ تعهد پرداخت به موقع صورتحسابهاي ارسالي.

ـ پرداخت هزينه ارسال، صدور و تمديد ساليانه كارت به مبلغ تعيين شده توسط بانك در هر مقطع.

توضيح: سقف كارتهاي ارايه شده از سوي بانك براي تقاضاي اوليه، از 1000 يورو (دلار)تا 5000 يورو (دلار) در نظر گرفته شده است.

مدارك مورد نياز:‌

١ـ تكميل كليه فرم هاي مربوط به كارت اعتباري ارزي.

٢ـ تصويرصفحات گذرنامـه معتبر متقاضي شامل مشخصات فردي، تاريخ صدور و انقضاي آن و امضاي متقاضي و تصوير صفحات شناسنامه ( از هركدام، دو نسخه)

٣ـ دو قطعه عكس جديد ٤*٣

٤ـ ساير مدارك مورد نياز بانك حسب مورد نظير (تصوير روزنامه رسمي شركت و آخرين تغييرات آن، وضعيت گردش حساب متقاضي و ميانگين وزني آن نزد بانك توسعه صادرات جهت بررسي و اعتبار سنجي).

مراحل اجراي كار :

١ـ مراجعه به يكي از شعب اين بانك يا به سايت اينترنتي بانك به آدرسwww.edbi.ir)) جهت دريافت بروشور و ساير فرم هاي كارت اعتباري ارزي.

٢ـ تكميل فرمها و عودت آنها به شعبه در صورت قبول شرايط و ضوابط مندرج در بروشور و ساير فرم هاي مربوط به كارت اعتباري.

3- اعلام ضوابط اعطاي كارت توسط بانك به متقاضي جهت پس از تشكيل كميته اعتباري شعبه.

4- تكميل پرونده و توديع وثايق طبق ضوابط اعلام شده از سوي متقاضي.

5- دريافت كارت از كارگزار و ارائه به مشتري (زمان دريافت كارت، حدود چهار تا شش هفته پس از ارسال درخواست صدور كارت به بانك كارگزار برآورد شده است).

آشنائي با مفاهيم :

ATM يا دستگاه خودپرداز كه متعلق به بانكها يا ساير موسسات مالي عضو ويزا يا مستركارت مي باشد و به نوعي پذيرنده كارت محسوب شده، به منظور دريافت وجه نقد بدون نياز به مراجعه حضوري به بانك طراحي گرديده است.

Card Holder يا دارنده كارت: صاحب اصلي كارت و شخصي است كه نام وي روي كارت حك شده است.

Card Limit  يا سقف كارت: حد اكثر مبلغي است كه دارنده كارت مي تواند بر اساس نوع كارت خود در طي يك ماه ميلادي هزينه نمايد.

Card Transaction يا تراكنش: هر يك از معاملات انجام شده با كارت يك تراكنش محسوب مي گردد.

Charges / Commissions يا كارمزدها: كليه مبالغي كه بابت هزينه هاي تعلق گرفته به دارنده كارت در بدهكار حساب وي منظور مي گردد. به عنوان مثال اگر هزينه به ارزي غير از ارز تعريف شده براي تسويه وجوه كارت ، كارگزار ارز مورد نظر را به دلار تبديل و با نرخ روز كارمزد تبديل ارز كسر مي نمايد.

Correspondent Bank يا كارگزار: اينجا به معني بانك يا واحد صادر كننده كارت مي باشد.

Fees and Tarrifs يا هزينه ها و تعرفه هاي جانبي بانك است كه در مقاطع مختلف مي تواند به حساب دارنده كارت منظور گردد.

Merchant  يا محل انجام هزينه كه ممكن است هتل، رستوران، فروشگاه، اينترنت و غيره باشد.

PIN Code( Personal Identification Number): عدد رمز چهار رقمي  اختصاصي دارنده كارت است كه عمدتاً به منظور دريافت وجه نقد از دستگاههاي خودپرداز استفاده مي شود.

Statement يا صورتحساب: برگه اي است كه شامل فهرست كامل و مدوني از هزينه هاي انجام شده توسط دارنده كارت در طول دوره مورد نظر مي باشد.

Voucher: برگه اي است كه معمولاً هنگام انجام هزينه به دارنده كارت ارائه مي شود تا آن را امضا و تاييد نمايد.

 

ويزا كارت ( بروشور)

معرفي

كارتهاي اعتباري هم اكنون در سطح بين المللي و در اقصي نقاط جهان خصوصاً كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمالي و جنوبي، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس كاربرد وسيعي داشته و در كليه مكانهايي كه مجهز به سيستم پذيرش كارتهاي اعتباري باشند قابل استفاده خواهند بود.

مزايا :‌

اشخاصي كه در سفرهاي خارجي كارتهاي اعتباري ارزي همراه داشته باشند از مزاياي زير برخوردارخواهند شد:

١-عدم نياز به حمل مقادير زياد وحه نقد در سفرهاي خارجي.

      ٢- پرداخت صورتحسابهاي خريد كالا و خدمات مانند هزينه هتل، رستوران، تهيه بليط هواپيما، خريد از مراكزخريد، بازديد از پاركها، موزه ها، نمايشگاها و مواردي ديگر با استفاده از كارت اعتباري مطابق پول رايج كشور.

      3-دريافت وجه نقد از بيش از ميليون ها دستگاه خودپرداز در سرتاسر جهان.

 

 

نكات قابل توجه پس از دريافت ويزاكارت:

 

١ـ به محض دريافت كارت، نوار سفيد رنگ پشت آن را مطابق نمونه امضاي مندرج در گذرنامـه و قرارداد استفاده از ويزاكارت به زبان انگليسي، امضا نماييد.

2- به هيچ عنوان كارت خود را در اختيار اشخاص ديگر قرار ندهيد.اين احتمال وجود دارد از اطلاعات كارت شما بمنظور سوء استفاده در اينترنت بهره ببرند .

٢ـ عدد شانزده رقمي روي كارت، شـماره كارت محسوب مي گردد و سه رقم سمت راست پشت كارت يكي از رمزهاي آن :

 (Card Verification Code :CVC) به شمار مي رود كه صرفاً در برخي از سايتهاي اينترنتي مورد نياز مي باشد. اين رمز كاملاً متفاوت از عدد رمز اختصاصي   (PIN Code) بوده و نبايستي به جاي آن بكار رود. البته به لحاظ مسائل امنيتي، توصيه مي شود از كارتهاي اعتباري ارزي در سايتهاي اينترنتي استفاده نفرماييد.در صورت استفاده حتما سايت مورد نظر معتبر و مطمئن باشد و در هنگام وارد كردن اطلاعات كارت در قسمت مربوط نماد قفل در پايين صفحه و در قسمت آدرس https://  مشخص باشد.

توجه1 : از كارتهاي مجازي با سقف پايين بمنظور داشتن امنيت بيشتر بجاي كارت اعتباري مي توان استفاده نمود كه هزينه هاي پاييني نيز دارد.

توجه 2: بانك كارگزار و كمپاني ويزا تحت هيچ شرايطي اعتراضات مربوط به سوء استفاده اينترنتي از كارت را ترتيب اثر نخواهند داد.

٣ـ از مخدوش نمودن نوار مغناطيسي و قرار دادن كارت در معرض ميدان مغناطيسي قوي خودداري شود. بديهي است درصورت مخدوش يا مفقود شدن كارت و حتي PIN Code آن هزينه صدور مجدد كارت مطالبه خواهد شد.

4- توصيه مي شود پيش از استفاده از كارت، طي تماس با واحد خدمات كارت بانك آذري ، خانم آينور مامدوف ، از فعال بودن كارت و مبلغ اعتبار آن حصول اطمينان فرمايند.

5- به هر يك از مشتركين كارت نام كاربر و رمز استفاده از خدمات اينترنتي ويزاكارت اختصاص داده شده تا  تراكنش هاي انجام شده از كارت را با تاخير حدود 3 تا 4 روز كاري در سايت  www.ibank.azمشاهده نمايند. لذا صورت حسابي از طريق پست براي ايشان ارسال نخواهد شد. استفاده كنندگان از كارت اعتباري تا هشمين روز هر ماه ميلادي، تراكنش هاي انجام شده از كارت طي ماه ميلادي قبل ( روز اول تا روز آخر ماه ميلادي قبل) را چاپ نموده و ضمن مراجعه به شعبه متبوع خود نسبت به تسويه هزينه هاي انجام شده اقدام مي نمايد. دارنده كارت متعهد است ظرف مدت مقرر نسبت به تأمين موجودي حساب خويش اقدام نمايد در غير اينصورت مشمول جريمه تأخير خواهد گرديد. در اينترنت،چند نوع حساب مختلف بابت هر كارت رويت مي شود كه آخرين شماره مد نظر مي باشد :

شماره  (  ****-011-3812) در خصوص كارت هايي كه به دلارتعريف شده است و شماره  (  ****-044-3812)  در خصوص كارت هايي كه برحسب يورو تعريف شده است  .  پس از انجام هزينه از كارت، در كنار اين شماره گزينه اي به نام Check فعال      مي شود و به منظور مشاهده ريز تراكنش ها، بايستي روي اين عبارت كليك شود. توجه به اين نكته ضروري است كه به منظور اجتناب از پرداخت interest  توسط دارنده كارت به بانك صادر كننده، مبلغ مانده كارت مندرج در كنار حساب هاي مورد نظر به صورت default صفر منظور گرديده است.

6- چنانچه دارنده كارت هنگام استفاده از خدمات اينترنتي مربوط به كارت، مشكلي داشته باشد. مثلاً رمز عبورش اشتباه باشد، بايدموضوع را با شماره تلفن:

4323136 99412+  يا به آدرس info@royalbank.az aynur.mammadova@royalbank.az مطرح نمايد.

7 - هزينه صدور و تمديد كارت اعتباري ارزي، در حال حاضر مبلغ پنجاه يورو در سال مي باشد. كارمزد هاي دريافتي بانك كارگزار (يك تا سه درصد بروي هر تراكنش+ 5/1 درصد كارمزد تبديل ارز در صورتيكه مشتريان بخواهند از ارزي به غير از ارز پايه كارت خود هزينه نمايند) ، 10 دلار هزينه مربوط به پيگيري اعتراض مشتري در زمينه (اعتراض به  صورتحساب سرقت ، مفقودي ، افزايش سقف و...

8 - در صورتيكه مشتريان با كارت خود خودرو اجاره نمايند يا هتل رزرو كنند و موارد ديگر... معمولا مبلغي از كارت توسط متصدي مربوط بلوكه مي شود كه پس از 45 روز مجدا به كارت بر مي گردد بنابراين دارندگان كارت مي بايست دقت نمايند سقف كارت آنها پوشش لازم را داشته باشد همچنين مبلغ بلوكه شده در صورتحساب اينترنتي مشتري مشخص نمي باشد لذا در صورتيكه كارت مانده داشته باشد ، به اندازه مبلغ بلوكه شده كارت داراي مانده غيرفعال است و امكان خرج كردن آن تا زمان آزاد شدن از طرف فروشنده و يا متصدي مربوطه وجود

ندارد ، بنابريان از طرف بانك كارگزار و بانك توسعه هيچ اقدامي متصور نمي باشد

9 - تمديد كارت به صورت خودكار با توجه به تاريخ سررسيد كارت انجام مي گردد لذا مشتريان مي بايست حداكثر تا 45 روز قبل از انقضاي كارت ، عدم نياز خود به تمديد كارت و يا تغيير نوع ارز كارت را اعلام دارند در غير اينصورت كليه هزينه هاي مرتبط بر عهده مشتريان مي باشد .

10- سقف دريافت وجه نقد از دستگاههاي خودپرداز (ATM) و ميزان كارمزدهاي متعلقه، تابع قوانين كشور مقصد است.

 11- در صورت مفقود شدن كارت يا ضبط شدن آن در دستگاهاي خودپرداز (ATM) و يا بروز هر گونه مشكل در استفاده از كارت از قبيل عدم پذيرش كارت و غيره، مراتب در اسرع وقت از طريق شمـاره هاي زير به مديريت امور بين الملل 88703462 و با شماره

4323136 99412+ به بخش خدمات كارت اعلام گردد. موكداً و جداً توصيه مي شود از هرگونه تماس مستقيم از طريق تلفن، نمابر، پست الكترونيك و ... با شماره هاي پشتيباني شركت VISA اكيداً خودداري فرماييد.

12- آدرس ارسال صورتحساب يا billing address براي اين كارتها، free تعريف شده است (از ارايه هرگونه نشاني منسوب به ايران حتي درصورتي كه در گزينه هاي سايت يا مرچنت (Merchant) مورد نظر باشد خودداري فرماييد).

١3ـ در صورت تغيير وضعيت شغلي، نشاني محل سكونت و محل كار و شمـاره تلفن مراتب به صورت مكتوب دراسرع وقت به اطلاع  مديريت امور بين الملل  و شعبه  بانك رسانده شود.

 

توجه : شماره تلفن و آدرس شعب نزديك به محل زندگي يا كار شما جهت دسترسي به كسب اطلاعات بيشتر در خصوص كارت اعتباري ارزي در صفحه اصلي سايت، قسمت شعب و ادارات درج شده است.

شماره تلفن خدمات شبانه روزي بانك صادركننده كارت به شرح ذيل مي باشد: 

Phone   : (+99412) 4323136  (24 HRS)

Mrs. Aynur Mammadova ((مسلط به زبان فارسي

Phone   : (+99412) 4347361

Phone   : (+99412)4347356/57/58/59/60/62,

 ext. ( 222 , 200,205.206)     

 Email: info@royalbank.az   aynur.mammadova@royalbank.az+++++++++++++++++++++++++++

مديريت امور بين الملل

دايره كارت اعتباري ارزي

نشاني : تهران ، نبش خيابان 15 بخارست، برج توسعه صادرات،

طبقه هشتم

تلفكس:  88703462

Email:

hengameh.khorram@edbi.ir

creditcard@edbi.ir

www.edbi.ir

+++++++++++++++++++++++++++++++++

دانلودها:

لطفا اين فولدر را دانلود و فرم هاي مربوطه را تكميل نماييد.

دانلود فرمها و قراردادهاي درخواست ويزا كارت

فولدر فشرده شده است (فرمت zip)

فايل ها به صورتPdf و Word قابل دسترس است.


 

فرم اعتراض رويال (.doc)

دستورالعمل رويت صورت حساب ويزا كارت در اينترنت   (.doc)

تبليغات