با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Day
بانك دي افتخار دارد تا به عنوان يك بانك تجاري پايبند به اصول و اخلاق حرفه اي و تخصصي بانكداري، با به كارگيري دانش بانكداري، تجربه مديريتي و عملياتي بانكي و بويژه خلق مزيت هاي رقابتي منحصر به فرد و متمايز در شبكه بانكي كشور ، ارايه خدمات مالي و پولي همه جانبه و يكپارچه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، بهره مندي از نيروي انساني خلاق و نوآور ، مديريت بهينه و درست ريسك هاي اعتباري بازار و عمليات در فعاليت هاي بانكي و به طور كلي شناخت نيازمندي هاي مشتريان ، با اعتقاد راسخ به اصل ارزش آفريني و با ارايه محصولات نوين بانكي در خدمت مشتريان محترم بانك باشد .
با توجه به فعاليت شعب مجهز بانك دي ، كه آماده ارايه كليه خدمات بانكي به هموطنان عزيز مي باشند ، در زير برخي از خدمات بانكي ارزي مورد استفاده مردم عزيز معرفي مي شود .

- حساب قرض الحسنه جاری ارزی
- حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی
- حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی
- حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
- صدور انواع حواله های ارزی
- افتتاح انواع اعتبارات اسنادی وارداتی
- ابلاغ و معامله اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
- صدور انواع ضمانت نامه های ارزی
- ایجاد روابط کارگزاری با بانک های معتبر داخلی و خارجی
- دریافت خطوط اعتباری از بانک های ایرانی و خارجی
تبليغات