با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Tejarat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک تجارت >
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی
موازین و شرایط عمومی
 
1)   متقاضیان افتتاح حساب نبایستی جزء اشخاصی باشند که سابقه برگشت چک یا عدم ایفاء تعهد در سیستم بانکی را داشته اند . منظور از عدم ایفاء تعهد ، تعهدات ایفاء نشده ارزی ( واردات کالا، کسر تخلیه ، ... ) و نداشتن سوء سابقه ریالی ( از قبیل سفته و برات واخواستی و چک برگشتی ) و یا هرگونه تعهد ایفاء نشده می باشد .

2)    در مورد اشخاص حقیقی خارجی دارابودن گذرنامه معتبر و ویزای اقامت حداقل یکساله در جمهوری اسلامی ایران و داشتن اجازه کار از دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

3)   افتتاح حساب ارزی می توانند به ارزهای معتبر ( دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلیس ، فرانک سوئیس ) انجام پذیرد. در صورت ارائه ارزهای دیگری جز ارزهای فوق الذکر لازمست با اداره خزانه داری و روابط  با کارگزاران هماهنگی بعمل آید .

4)   در مورد اشخاص حقیقی ایرانی ، متقاضی باید دارای معرفی باشد که نزد بانک تجارت حساب جاری ارزی یا ریالی دارد . معرفی نامه یکی از سازمانهای دولتی یا سفارتخانه های خارجی در مورد متقاضیان خارجی کافی خواهد بود .

5)   حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب جاری ارزی 5.000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مذکور در بند 3 ) می باشد . توجه خواهند داشت به سپرده های قرض الحسنه جاری سودی تعلق نخواهد گرفت .

6)      افتتاح بیش از یک فقره حساب جاری ارزی در واحدها و یا دوایر ارزی مستقر در شعب برای اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید مسئول واحد ارزی مجاز می باشد مجاز می باشد .

7)   صدور چک از محل موجودی حسابهای جاری ارزی در وجه حامل یا به حواله کرد به منظور انتقال ارز به خارج از کشور یا واریز به حساب ارزی در داخل کشور مجاز می باشد .

8)   رعایت حداقل تعیین شده برای افتتاح و مانده حسابهای جاری جهت سفارتخانه ها ، نمایندگیهای سیاسی خارجی و وابسته های تجاری آنان ، شرکتهای هواپیمایی خارجی در ایران ، دارندگان کارت بازرگانی ، صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل بین المللی ( زمینی ، هوایی و دریایی ) ضرورتی ندارد .

 مفقود شدن چک / دسته چک توسط مشتری

در این حالت مشتری بایستی مراتب را سریعاً به شعبه ذیربط اطلاع دهد تا زمان تسلیم نامه دادگاه مبنی بر فقدان چک ، شعبه به مدت 7 روز از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد . پس از این مدت مسئولیتی از نظر پرداخت متوجه بانک نخواهد بود . با دریافت نامه دادگاه ، حساب مشتری فقط معادل وجه چک مسدود خواهد شد .

صفحات مرتبط با بانک تجارت در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● قرض الحسنه پس انداز ارزی
● سپرده های ارزی مدت دار
● نکات کلی و نحوه استفاده از حسابهای ارزی
تبليغات