با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Tejarat

شرایط و موازین عمومی :

قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط زیر امکانپذیر می باشد :

1- حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح حساب مطابق آخرین تعرفه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( فعلاً 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول ) خواهد بود .

2- به دارندگان حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز دفترچه هایی مشابه دفترچه قرض الحسنه پس انداز ریالی تحویل خواهد شد .

3- گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز به یکی از ارزهای دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلیس ، فرانک سوئیس مجاز می باشد .

4- قبول وجه جهت واریز به حسابهای مذکور در چارچوب مقررات جاری پولشویی  صورت خواهد پذیرفت .

نکات کلی

1- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای افراد صغیر تا رسیدن به سن قانونی مجاز نبوده و در چنین مواردی ولی طفل می تواند به شرط داشتن حق برداشت انحصاری اقدام به گشایش حساب برای فرد تحت قیمومیت خود نمایند .

2- مادران می توانند به موجب ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال ، مصوب فروردین ماه 1357 برای فرزندان صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز یا حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند . این قانون به موجب تأییدیه شماره 25905/1 مورخ 26/11/60 و تأییدیه مورخ 28/3/63 شورای عالی قضایی معتبر شناخته شده است .

3- به موجب ماده شماره 1180 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند لذا پدر برای فرزند صغیر خود و جد پدری برای فرزند صغیر پسر خود می توانند حسابهای پس انداز یا سرمایه گذاری با حق برداشت انحصاری افتتاح نمایند .
 
  شرکت حسابهای قرض الحسنه پس انداز در قرعه کشی سالیانه جوایز

کلیه حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی که موجودی آنها حداقل مطابق مقررات جاری روز باشد در قرعه کشی سالیانه جوایز نقدی / غیر نقدی بمانند سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی شرکت داده خواهند شد .


تبليغات