با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Tat
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک تات >
تاریخچه و معرفی بانک تات
گروه سرمایه گذاری تات در نیمه دوم سال 1386 و به منظور توسعه فعاليت هاي خود در مورد تاسيس بانكي متمايز اتخاذ تصميم نمودند.حاصل اين تصميم منجر به طرح ايجاد بانك تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران گرديد .اين بانك به مثابه بانکی چابک موافقت اصولی خود را از بانک مرکزی طی نامه شماره 87/106622 در تاریخ 87/11/24 و سپس مجوز پذیره نویسی را طی نامه شماره 121/86122 در تاریخ 1388/7/27 اخذ نمود. سرمایه بانک تات به دو میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده که فاقد سهام بی نام و ممتاز می­باشد.

سرمایه شرکت دو هزار میلیارد ریال (2/000/000/000/000 ریال) می باشد. 

صفحات مرتبط با بانک تات در قسمت معرفي بانک ها و موسسات مالي
● مؤسسان بانک تات
● مديرعامل و هيات مديره
● معنی و مفهوم تات
● اهداف بانک تات
تبليغات