با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Refah
حواله ارزی :
مشتریان می‌توانند وجوه خود را در حداقل زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه به سراسر جهان حواله نموده و حواله های ارزی خود را از طریق سیستم سوئیفت در بانک رفاه دریافت نمایند.

شرایط و ضوابط:
صدور حواله ارزی از حساب ارزی مشتری درصورتیکه وجه حساب از محل آورده نقدی وی تامین نشده باشد به هر مبلغ و به هریک از بانکهای تجاری خارج یا داخل از کشور بلامانع است. و در مواردیکه وجه حساب ارزی مشتری از محل آورده نقدی وی تامین شده باشد صدور حواله حداکثر به میزان 5.000 دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر میسر می‌باشد و برای مبالغ بالاتر از 5.000 دلار با رعایت قوانین پیشگیری از پولشوئی مجاز می‌باشد.
مشتریان می‌توانند حواله های وارده ارزی خود را به سه روش ذیل دریافت نمایند.
1-  واریز وجه حواله به حساب معرفی شده مشتری
2-  دریافت اسکناس از محل حواله وارده
3-  دریافت وجه ریالی حواله وارده

تبليغات