با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saman
ضرورت نقل و انتقال سریع، دقیق ومطمئن وجوهات ناشی از مبادلات تجاری،خدماتی و مالی شما با دنیای خارج، ما را بر آن داشت که به شبکه ی ارتباطی بانک های جهانی(سوئیفت swift) بپیوندیم و از این راه دستورات شما و طرف های خارجی تان، همچنین وجوه ناشی از معاملات تجاری شما را با استفاده از خدمات کارگزاران بانکی خود در سراسر دنیا از طریق کلیه ی شعب بانک سامان، مبادله نمائیم.به عبارتی سوئیفت جای مکاتبات، تلگراف و تلکس را در مبادلات پیامهای بانکی بین المللی از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ها و... را گرفت.

صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● افتتاح سپرده ارزی
● حوالجات ارزی
● ضمانت نامه ارزی
● اعتبارات ارزی
تبليغات