با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سپه >
حساب هاي قرض الحسنه جاري ارزي
مقدمه :

حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی برای افرادی که دارای کارت بازرگانی معتبر باشند مبلغ 2000 دلار و در غیر این صورت مبلغ ده هزار دلار می باشد. به دارندگان حسابهای قرض الحسنه جاری ارزی سودی تعلق نمی گیرد. نقل و انتقال ارز از محل این حسابها ، صدور حواله های ارزی از محل این حساب به خارج ازکشور ، واریز وجه حواله های ارزی وارده به این حسابها ، واریز نقدی به حساب ارزی حداکثر تا سقف پنج هزار دلار و پس از هر بار مسافرت به خارج از کشور واریز حداکثر پنج هزار دلار دیگر و در صورت ارائه اظهارنامه تا سقف مبلغ مندرج در اظهارنامه بلامانع است و خرید مبالغ بیشتر با رعایت مقررات پولشویی محدودیت ندارد در صورت درخواست مشتری وجوه حساب قابل تسعیر به ریال یا ارزهای دیگر می باشد.
 
شرایط و ضوابط :

الف:افتتاح این حسابها به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی امکان پذیر است. ب: افتتاح این حسابها به ارزهای (یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، درهم امارات متحده ، دلار کانادا) امکان پذیر است.
 
مدارک مورد نیاز :

الف: اشخاص حقیقی: 1- سن متقاضی کمتر از 18 سال نباشد مگر اینکه حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه صادر شده باشد. 2- متقاضی دارای سواد خواندن و نوشتن باشد . 3- حداقل یک نفر از مشتریان بانک که دارای حساب سپرده قرض الحسنه جاری است معرف متقاضی افتتاح حساب باشد . 4- ارائه شناسنامه عکسدار و تصویر آن 5- پرکردن فرم نمونه امضا ب: اشخاص حقوقی: 1- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی 2- ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت 3- ارائه یک نسخه از آخرین آگهی های منتشره در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات زیر باشد: نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت عامل شرکت مشخصات دارندگان حق امضا شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند. مدت و حدود اختیارات هیئت مدیره ، مدیر عامل و هیئت عامل 4- دادن تعهد نامه کتبی توسط مدیران و بازکنندگان حساب مبنی بر اینکه ضمن تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت هر نوع تغییری در اساسنامه ، با شرکت نامه و یا تصمیمات هیئت مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتبا مطلع نمایند. 5- پرکردن فرم نمونه امضا - استعلام از بانک ج.ا.ا. در مورد عدم سو پرداخت. 6-معرفی حداقل دو امضاء مجاز برای استفاده از حساب توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط.7- ارائه مجوز خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی .

تبليغات