با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سپه >
گشايش اعتبار اسنادي وارداتي
مقدمه :

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در جهان کاربرد فراوانی دارد. اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده، در مدت معین اقدام به پرداخت به او بنماید.
 
شرایط و ضوابط :

الف- اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های اجرایی مربوطه ب- انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی ج- پرداخت کارمزد خدمات بانکی و تامین پیش پرداخت وجه اعتبار اسنادی توسط مشتری به ریال یا ارز د- ارائه وثایق و تضمینات لازم
 
مدارک مورد نیاز :

1- دارا بودن کارت بازرگانی معتبر 2- دارا بودن کد اقتصادی 3- ارائه مدارک ثبت سفارش در مهلت مقرر به انضمام بیمه نامه و پیش فاکتور به شعب ارزی 4- تکمیل فرم درخواست گشایش اعتبار امضا قرار جعاله 5 - پرکردن فرم تعهد کتبی مبنی بر ارائه برگ ترخیص کالا
 
نحوه کار :

پس از ارائه مدارک و وثائق لازم توسط مشتری، شعبه نسبت به کنترل و ارسال مدارک به واحد ارزی مربوطه اقدام می نماید و واحد ارزی نیز برابر مقررات و ضوابط نسبت به گشایش اعتبار اقدام می کند

تبليغات