با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sepah
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سپه >
حواله هاي ارزي صادره outward transfers

1- تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی
2- ارائه مدارک احراز هویت معتبر و مدارک لازم برای احراز عدم تقابل زمینه فعالیت مشتری با مقررات مبارزه با پولشوئی
مقدمه :
مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک سپه نسبت به ارسال وجوه از طریق حواله به سایر بانکها اعم از داخلی وخارجی اقدام نمایند.
 
شرایط و ضوابط :

با رعایت مقررات پولشویی، مشتریان می توانند از محل حساب ارزی خود و غیره نسبت به ارسال حواله ارزی به سایر بانک ها(داخلی و خارجی) اقدام نمایند.
 
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی
2- ارائه مدارک احراز هویت معتبر و مدارک لازم برای احراز عدم تقابل زمینه فعالیت مشتری با مقررات مبارزه با پولشوئی
 

تبليغات