با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سرمايه >
افتتاح انواع حسابهای ارزی

الف) حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی:

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که واجد شرایط مقررات مربوط به گشایش حساب سپرده قرض الحسنه جاری ریالی باشند بلا مانع است.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی به ارزهای یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا و درهم امارات متحده عربی مجاز می باشد و افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی به سایر ارزهای ین ژاپن، فرانک سوئیس، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا و دینار بحرین با کسب مجوز از اداره مرکزی بلامانع است.

حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی 5000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول و برای اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی بوده و فعالیت ارزی می نمایند 1000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزها مورد قبول می باشد.

  • به مانده این حسابها سودی تعلق نمی گیرد.

ب) حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی:

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که واجد شرایط مقررات مربوط به گشایش حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی باشند بلا مانع است.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی به ارزهای یورو، پوند انگلیس، دلار آمریکا و درهم امارات متحده عربی مجاز می باشد و افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی به سایر ارزهای ین ژاپن، فرانک سوئیس، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا و دینار بحرین با کسب مجوز از اداره مرکزی بلامانع است.

حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی 100 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول می باشد.

  • به مانده این حسابها سودی تعلق نمی گیرد.

ج) حساب سپرده مدت دار ارزی:

افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که واجد شرایط مقررات مربوط به گشایش حساب سپرده مدت دار ریالی باشند بلا مانع است.

افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی به ارزهای یورو، پوند انگلیس و درهم امارات متحده عربی مجاز می باشد و افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی به سایر ارزهای ین ژاپن، فرانک سوئیس، ریال عربستان سعودی، دلار کانادا و دینار بحرین با کسب مجوز از اداره مرکزی بلامانع است.

حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی 1000 دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزهای مورد قبول می باشد و حداقل مدت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 3 ماه از تاریخ صدور است.

سود این سپرده ها در سررسید با توجه به مدت سپرده گذاری به صورت روزشمار محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

  • مبنای محاسبه سود این سپرده ها نرخ اعلام شده توسط اداره مرکزی در روز افتتاح حساب می باشد.
  • به سپرده هایی که قبل از سررسید باطل می شوند سودی تعلق نمی گیرد.

تبليغات