با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سرمايه >
گشایش انواع اعتبارات اسنادی وارداتی

بانک سرمایه آمادگی گشایش انواع اعتبارات اسنادی نقد (دیداری) و نسیه (مدت دار) را به تقاضای مشتریان دارا می باشد.

اعتبار اسنادی نوعی شیوه پرداخت بین المللی است که بانک گشاینده اعتبار در مقابل درخواست متقاضی (خریدار) تعهدی مشروط مبنی بر تسویه طلب ذینفع در قبال ارائه اسناد معین و رعایت شرایط و مقررات در زمان مشخص را به عهده می گیرد که به دو صورت دیداری و مدت دار انجام می پذیرد.

همچنین به منظور روشن شدن حدود وظایف و مسئولیت طرفین قرارداد علاوه بر قوانین و مقررات کشور، آخرین مجموعه شرایط اتاق بازرگانی بین الملل (Incoterms 2000) و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600) به هنگام طی مراحل اجرایی اعتبارات ملاک عمل قرار می گیرند.

مراحل اجرای گشایش اعتبار اسنادی:

متقاضی با مراجعه به شعب ارزی بانک نسبت به دریافت فرم تقاضای گشایش اعتبار اقدام نموده و پس از مطالعه و تکمیل، آنرا به همراه پروفورمای صادره توسط فروشنده، بیمه نامه معتبر، فرم ثبت سفارش که به تائید وزارت بازرگانی رسیده، مجوزهای ورود کالا و کارت بازرگانی معتبر به شعبه مورد نظر ارائه می نماید، مدارک ارائه شده، توسط شعبه با اطلاعات پروفورما و قوانین اعتبارات اسنادی و اتاق بازرگانی بین الملل و بخشنامه ها کنترل می شود و میزان پیش دریافت و وثایق مورد نیاز مابقی وجه نیز تعیین گردیده و پس از دریافت، نسبت به گشایش اعتبار مطابق فرم تقاضای گشایش اعتبار و پروفورمای فروشنده اقدام و اعتبار را به بانک کارگزار ابلاغ می نماید، بانک کارگزار پس از دریافت اعتبار را به ذینفع ابلاغ می نماید و اعلامیه قبولی وی مبنی بر پذیرش اعتبار و شرایط آنرا از طریق سوئیفت برای این بانک ارسال می نماید.

هنگامی که فروشنده کالا را برای مشتری ارسال نمود، اسناد مورد درخواست خریدار را به بانک کارگزار ارائه نموده و بانک کارگزار پس از بررسی اسناد و مطابقت آنها با شرایط اعتبار، وجه را به فروشنده پرداخت می نماید و اسناد معامله شده را به این بانک ارسال می دارد و بانک نیز بلافاصله متقاضی را آگاه نموده که وی بایستی فورا نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اعتبار و تحویل گرفتن اسناد به بانک مراجعه نماید.


تبليغات