با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سرمايه >
قبول و انجام اعتبارات اسنادی صادراتی

بانک سرمایه در جهت کمک به گسترش صادرات غیر نفتی و حضور هرچه بهتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی اقدام به قبول و انجام عملیات اعتبارات اسنادی صادراتی از طریق این بانک نموده است، شایان توجه است که کلیه صادرکنندگان می بایست توانایی انجام امور صادرات را دارا بوده و دارای کارت بازرگانی معتبر باشند.

قوانین و شرایط حاکم بر اعتبارات اسنادی صادراتی که جهت تعیین نمودن حدود وظایف و مسئولیت طرفین قرارداد به کار می روند شامل مجموعه شرایط اتاق بازرگانی بین الملل (Incoterms 2000) و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 600) می باشد.

انجام عملیات اعتبارات اسنادی صادراتی:

مراحل انجام عملیات اعتبارات اسنادی صادراتی به این صورت است که فروشنده ایرانی پس از ارتباط با خریدار خارجی نسبت به انعقاد قرارداد با وی اقدام نموده و پروفورمای خود را برای خریدار ارسال می نماید و خریدار پس از دریافت پروفورما با رعایت قوانین داخلی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی در یکی از بانکهای معتبر خارجی یا شعب خارجی بانکهای ایرانی اقدام می نماید.

بانک سرمایه آمادگی دارد پس از ابلاغ اعتبار توسط بانک کارگزار؛

  • اعتبار را به صادرکننده اعلام نموده و قبولی یا عدم قبولی وی را به کارگزار اطلاع دهد.
  • اسناد حمل را از صادرکننده دریافت نموده و پس از بررسی با شرایط اعتبار مطابقت داده و به همراه دستورالعمل مورد نیاز برای کارگزار ارسال نماید.
  • وجه اعتبار را از کارگزار پیگیری و وصول نماید و ارز حاصله را به حساب ارزی مشتری واریز نماید یا به نرخ روز خریداری کرده و به حساب ریالی وی واریز نماید.

تبليغات