با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک سرمايه >
صدور گواهی موجودی و گردش مالی حساب
بانک سرمایه آمادگی دارد بنا به درخواست دارندگان حساب های ارزی و ریالی خود، نسبت به صدور گواهی موجودی و گردش مالی حساب های ارزی و ریالی مشتری به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها، سازمان ها و مراجع بین المللی اقدام نماید.

تبليغات