با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
حسابهاي قرض الحسنه پس انداز ارزي

حسابهاي قرض الحسنه پس انداز حسابهايي هستند که تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي منفرداً و يا به صورت مشترک، مي توانند با تامين حداقل يکصد دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر افتتاح نمايند.شرايط و مدارک لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه ارزي:


اشخاص حقوقي


افتتاح حسابهاي قرض الحسنه براي اشخاص حقوقي تابع شرايط افتتاح حساب خاص اشخاص حقوقي مي باشد و مدارک مربوط از قبيل ( شرکتنامه، اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات) جهت افتتاح مورد لزوم مي باشد.

اشخاص حقيقي


افتتاح حساب قرض الحسنه ارزي براي اشخاص حقيقي مستلزم ارائه مدارک و داشتن شرايط زير مي باشد:
 1. ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصوير آن
 2. حضور صاحب حساب و يا موکل او همراه با وکالتنامه رسمي
 3. دو قطعه عکس (‌درصورت درخواست مشتري مبني بر عکس دار نمودن دفترچه)
 4. درخواست مکتوب متقاضي مبني بر افتتاح حساب
   - در صورتي که اشخاص حقيقي درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند کليه مدارک و شرايط فوق براي تمامي شرکا الزامي است و مي بايست برگه مربوط به حسابهاي مشترک نيز توسط صاحبان حساب تکميل و امضاء گردد.
   - مادر، پدر، جد پدري به موجب قانون مجاز به افتتاح اين حساب با حق برداشت انحصاري مي باشند.
   خدمات قابل ارائه به حسابهاي قرض الحسنه پس انداز ارزي و جاري ارزي
   - دريافت / ارسال حواله هاي ارزي از / به بانکهاي داخل و خارج از کشور
   - انتقال وجوه ارزي به انواع حسابهاي افراد حقيقي و حقوقي ديگر در شعبه اي که نزد آن حساب دارندو يا شعب ديگر بانک صادرات ايران و ساير بانکها در داخل و خارج از کشور.
   - دريافت وجوه نقدي از محل موجودي حساب توسط صاحب حساب و يا افراد ديگر بنا به درخواست صاحب حساب.
   - واريز وجوه ارزي حاصل از اعتبارات يا بروات اسنادي صادراتي.
   - تخفيف يا معافيت اينگونه سپرده گذاران از پرداخت برخي کارمزدهاي خدمات بانکي.
   - شرکت حسابهاي پس انداز قرض الحسنه ارزي با حداقل موجودي 100 دلار در قرعه کشي حسابهاي پس انداز به زودي امکانپذير خواهد بود.


توجه:


جهت افتتاح حسابهاي ارزي براي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي رعايت دستورالعملها و اخذ تاييديه از مراجع ذيربط الزامي است.
به حسابهاي قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي سودي تعلق نمي گيرد.

تبليغات